Fakulta podnikohospodářská získala institucionální akreditaci EQUIS

21. března
2017

Fakulta podnikohospodářská VŠE dnes získala jako jediná v České republice prestižní mezinárodní akreditaci EQUIS. Tuto akreditaci uděluje EFMD pouze fakultám se špičkovou výukou, vynikajícími akademickými pracovníky, kvalitní vědeckou činností a silným propojením s praxí.

Fakulta se tak zařadila po bok nejlepších „business schools“, jakými jsou například HEC Paris, London Business School, Rotterdam School of Management nebo University of St. Gallen. Na celém světě má akreditaci EQUIS jen 167 fakult z celkového počtu asi 15 tisíc byznys fakult. Ve střední a východní Evropě se akreditací může pochlubit ještě polská soukromá Kozminski University, ruská Graduate School of Management (St. Petersburg University) a slovinská Faculty of Economics (University of Ljubljana).

Akreditační proces trval dva roky. Komise hodnotila FPH na základě informací poskytnutých v tzv. sebehodnotící zprávě, následného auditu procesů na místě a ověření všech zjištění důkladnými rozhovory s vedením fakulty i vedením VŠE, zaměstnanci, studenty, absolventy a korporátními partnery.

Jsem rád, že Fakulta podnikohospodářská VŠE nyní oficiálně patří mezi světovou špičku,“ říká děkan fakulty prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a dodává: „O kvalitě fakulty vypovídá ale i pravidelné umisťování dvou našich oborů v prestižním žebříčku Financial Times, stejně jako excelentní hodnocení našich absolventů zaměstnavateli.“

Rozhovor s prof. Novým pro Studio ČT 24 (začátek reportáže v čase 14:45)

Základním cílem akreditace EQUIS, který vychází z poslání EFMD, je celosvětové zvyšování kvality vzdělávání v oblasti managementu. EQUIS usiluje o rovnováhu mezi vysokou akademickou kvalitou a odbornou relevancí zajišťovanou úzkou spoluprací s praxí. Instituce s akreditací EQUIS musí prokázat nejen vysokou kvalitu ve všech svých aktivitách, ale i vysoký stupeň internacionalizace. Hodnoceny jsou mimo jiné řídící procesy fakulty, kvalita studijních programů, kvalita studijního procesu, kvalita akademických pracovníků, kvalita výzkumné činnosti, kvalita exekutivního vzdělávání, finanční management, mezinárodní přesah a provázanost s korporátní sférou.

Rektorka VŠE prof. Machková byla jedním z prvních gratulantů. „Fakultě podnikohospodářské se podařilo získat institucionální akreditaci, která posunuje manažerské vzdělání na VŠE k mezinárodní elitě. Vím, kolik úsilí musela FPH pod vedením děkana Nového vynaložit pro získání této akreditace a jak byly změny, kterými fakulta v minulých třech letech prošla, těžké. Díky nim se ale podařilo splnit náročná hodnotící kritéria a FPH si dnešní úspěch určitě zaslouží.“