22. ročník konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“

30. března
2017

Mezinárodní odborná konference „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“ zaměřená na daňovou politiku, veřejné výdaje, veřejné politiky a veřejné finance proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 2017 v budově VŠE v Praze na Žižkově.

Katedra veřejných financí pořádá konferenci od jara 1996 a účastníky konference jsou především výzkumní pracovníci a doktorandi českých a slovenských univerzit, hospodářsko-političtí činitelé a hosté ze zahraničí. Součástí konference je kromě plenární i několik tematických sekcí a sekce pro studenty bakalářského a magisterského studia, která se koná 6. dubna 2017.

Na plenárním jednání v pátek 7. dubna od 10 hodin v místnosti RB 212 vystoupí prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala s příspěvkem na téma „Klíčové problémy efektivnosti ve veřejných financích z pohledu NKÚ“ a doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. s příspěvkem „Udržitelně-orientované budoucí financování EU: C(C)CTB jako nový vlastní zdroj“. Plenární jednání je volně přístupné všem zájemcům z řad zaměstnanců a studentů VŠE.

Příspěvky vybrané na základě dvou anonymních recenzí jsou publikovány ve sborníku, který byl v letech 2012 – 2016 zařazen do databáze Web of Science – CPCI-SSH. Ročník 2017 bude opět odeslán k posouzení.

Více informací o konferenci naleznete zde.