Nabídka navazujících magisterských oborů

1. dubna
2008

VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium široké spektrum navazujících magisterských oborů určených absolventům bakalářských studijních programů. Navazující magisterské studijní obory je možno studovat na všech šesti fakultách.

 

 

 

 

 

Fakulta financí a účetnictví

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Pravděpodobný počet přijímaných studentů Standardní délka studia Forma studia
Navazující magisterský Finance a účetnictví Finance 100 2 roky prezenční
Účetnictví a finanční řízení podniku 100
Zdanění a daňová politika 60
Bankovnictví a pojišťovnictví 60
Finance a oceňování podniku 60
Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 60

Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí: písemný test z ekonomie v trvání 60 minut s max. počtem dosažených bodů 100 a písemný test z odborného předmětu (dle zvoleného oboru) v trvání 60 minut s max. počtem dosažených bodů 100.
Za úspěšně složenou je považována přijímací zkouška v případě, že uchazeč z každého z obou testů dosáhl minimálně 50 bodů. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku, stanovené na základě součtu bodů z obou testů.

Termín pro odevzdání přihlášky je 16. 5. 2008.

Další podrobné informace naleznete: zde.

 

Fakulta mezinárodních vztahů

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Pravděpodobný počet přijímaných studentů Standardní délka studia Forma studia
Navazující magisterský Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch 90 2 roky prezenční
Evropská integrace 90
Mezinárodní obchod 650
Mezinárodní politika a diplomacie 90
Podnikání a právo 90

Přijímací zkouška se skládá ze čtyř testů, a to z ekonomie, odborného předmětu a dvou cizích jazyků. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50% bodů.

Termín pro odevzdání přihlášky je 18. 4. 2008.

Další podrobné informace naleznete: zde.

 

Fakulta podnikohospodářská

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Pravděpodobný počet přijímaných studentů Standardní délka studia Forma studia
Navazující magisterský Ekonomika a management Podniková ekonomika a management 100 2 roky prezenční, distanční
Arts management 50 kombinovaná

Přijímací zkouška zahrnuje test z ekonomie a odborného předmětu. Každý test je hodnocen 0-100 body. Odborný předmět se skládá z podnikové ekonomiky, řízení výroby, managementu, marketingu a personalistiky, logistiky a psychologie a sociologie.
Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50% bodů. Pro obor Arts management zkouška zahrnuje test z jazyka a všeobecného přehledu. Každý test je hodnocen 0 – 100 body. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50% bodů.

Termín pro odevzdání přihlášky je 20. 4. 2008.

Další podrobné informace naleznete: zde.

 

Fakulta informatiky a statistiky

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Pravděpodobný počet přijímaných studentů Standardní délka studia Forma studia
Navazující magisterský Aplikovaná informatika Znalostní technologie 20 2 roky prezenční
Informační management 30
Informační systémy a technologie 50
Kognitivní informatika 20
Kvantitativní metody v ekonomice Ekonometrie a operační výzkum 60
Statisticko-pojistné inženýrství

Pozn. Do počtu studentů přijímaných ke studiu nejsou započteni studenti, kteří přechází z bakalářského studia Fakulty informatiky a statistiky bez přijímacích zkoušek.

Podmínkou pro přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky z odborného předmětu a u studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice z ekonomie, ve formě písemných testů, které jsou ohodnoceny 0 – 100 body. Přijati budou uchazeči, kteří v obou testech dosáhli minimální bodové hranice stanovené na základě výsledků testů děkanem Fakulty informatiky a statistiky.

Termín pro odevzdání přihlášky je 30. 4. 2008.

Další podrobné informace naleznete: zde.

 

Národohospodářská fakulta

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Pravděpodobný počet přijímaných studentů Standardní délka studia Forma studia
Navazující magisterský Ekonomie a hospodářská politika Ekonomická analýza celkem cca 400, na jednotlivé obory dle poptávky 2 roky prezenční
Ekonomika a správa životního prostředí
Hospodářská politika
Regionální studia
Veřejná správa

Přijímací zkoušky se skládají z testu z ekonomie a z testu z odborného předmětu, který se skládá v angličtině. Pro přijetí je nutné dosáhnout z obou testů nejméně poloviny možných bodů.

Termín pro odevzdání přihlášky je 30. 4. 2008.

Další podrobné informace naleznete: zde.

 

Fakulta managementu

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Pravděpodobný počet přijímaných studentů Standardní délka studia Forma studia
Navazující magisterský Ekonomika a management Management 110 2 roky prezenční, kombinovaná

Přijímací zkouška se skládá z testu z ekonomie a teorie managementu.

Termín pro odevzdání přihlášek je 25. 4. 2008.

Další podrobné informace naleznete: zde.

 

Kromě výše uvedených oborů nabízí VŠE i čtyři obory navazujícího magisterského studia, které probíhají v angličtině.
Více informací naleznete: zde