Na VŠE proběhne konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM

24. května
2017

Ve dnech 30. a 31. května 2017 se za spolupořadatelství VŠE koná ve Vencovského aule a posluchárně D již 23. ročník mezinárodní konference INFORUM.

Program konference, zaměřené na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání, je rozdělen do tematicky zaměřených sekcí. Jednotlivé přednášky jsou zaměřené nejen na novinky v nabídce databází a e-knih, ale i na nové služby a technologie, jako jsou například discovery systémy, digitalizace, Open Access, archivace sociálních médií, využití videa ve výuce a výzkumu, nebo informační vzdělávání.

Součástí konference je také výstava v předsálí Vencovského auly, na které se můžete setkat se zástupci českých i mnohých zahraničních firem.

Konference je určena nejen pro knihovníky a informační pracovníky z odborných a veřejných knihoven, ale i pro vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské pedagogy a studenty, specialisty v oblasti ICT nebo pracovníky veřejné správy. Přednášky budou probíhat převážně v českém jazyce s tlumočením do angličtiny.

Studenti a zaměstnanci VŠE se ve dnech konference mohou zdarma registrovat a poté navštívit jednotlivé přednášky. Potřebují k tomu pouze platnou identifikační kartu.

Program a více informací na http://www.inforum.cz/cs/