VŠE a Škoda Auto, a.s. podepsaly dlouhodobou smlouvu o partnerské spolupráci

25. května
2017

Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto, a.s. a člen Vědecké rady VŠE, a rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., dnes podepsali Smlouvu o partnerské spolupráci na dalších pět let. Jejím hlavním obsahem je pokračování ve spolupráci v rámci mezinárodní aliance CEMS, kde je Škoda Auto korporátním partnerem, a podpora univerzitního podnikatelského akcelerátoru xPORT.

Spolupráce VŠE a Škoda Auto, a.s. má řadu forem a k jejímu dynamickému rozvoji došlo od roku 2011. Od té doby je hlavním společným projektem spolupráce v rámci mezinárodní aliance CEMS, která sdružuje 30 prestižních byznys škol z celého světa a více než 70 korporátních partnerů. Ing. Wojnar i prof. Machková jsou členy Strategického řídícího výboru této aliance. Odborníci ze Škody Auto na VŠE přednáší, studenti využívají možnosti stáží a významná je také realizace tzv. blokových seminářů na vybraná strategická témata z oblasti automobilového průmyslu. Studenti z partnerských vysokých škol VŠE pak často navštěvují továrnu v Mladé Boleslavi a zároveň absolvují prezentace o strategii společnosti v Mladé Boleslavi. „Vážíme si dlouholetého vztahu mezi ŠKODA AUTO a VŠE, absolventi a studenti z řad této univerzity působí v naší společnosti nejen na praxích, v Trainee programu, ale také na strategických odborných místech či manažerských pozicích. Kontinuální spolupráce je pro nás základem dobrých vztahů a jsme rádi, že na tuto úspěšnou éru navazujeme právě dnes obnovením smlouvy,“ uvedl Ing. Wojnar.

Rektorka VŠE prof. Machková při podpisu smlouvy zdůraznila mimořádný přínos členství v CEMS pro Vysokou školu ekonomickou v Praze. „Velice si vážím toho, že podepisujeme smlouvu na pět let. VŠE tak získává jistotu finančního zázemí pro své členství v alianci, jež sdružuje ty nejlepší byznys školy na světě. Díky členství v CEMS přebíráme nejnovější poznatky z moderního managementu a naši studenti mohou studovat ve společném programu ve 29 zemích světa. Členství v CEMS je zásadní i pro mezinárodní akreditace.“ Prof. Machková také ocenila skutečnost, že Škoda Auto spolupracuje s VŠE i formou smluvního výzkumu. V současné době se jedná například o projekt tzv. car sharingu, který probíhá ve spolupráci s ČVUT a ČZÚ. Vyzdvihla i skutečnost, že Škoda Auto je významným zaměstnavatelem absolventů VŠE.