Program CEMS MIM se umístil v Top 10 žebříčku The Economist MiM ranking

26. května
2017

Magisterský program CEMS MIM vyučovaný na Fakultě podnikohospodářské se umístil 9. v rankingu The Economist Master in Management Ranking 2017.

Svět se neustále polarizuje a skutečnost, že program CEMS MIM se v žebříčku umístil devátý, nám připomíná, že pouze překonáváním bariér, nikoliv jejich vytvářením, můžeme dosáhnout globální prosperity a míru. CEMS, globální aliance akademických členů a korporátních partnerů, vznikla za účelem připravit budoucí generace leadrů vést organizace v multilinguálním a multikulturním světě businessu. Naši absolventi jsou globální občané, kteří rozumí hodnotě kulturní diversity a jak může být pozitivně využita v celé společnosti. Do budoucnosti hledíme s jistotou a vědomím, že CEMS graduanti budou ve vedení mnoha světově významných organizací.“ – Roland Siegers, CEMS Executive Director.

Vysoká škola ekonomická je členem CEMS Aliance od roku 1998. Studenti mohou podávat přihlášky do akademického roku 2018/2019 nejpozději do 28. února 2018.

The Economist Master in Management Ranking 2017.