Univerzita třetího věku otevírá přihlášky pro nové zájemce

31. května
2017

Od 1. června až do 1. září 2017 mají noví zájemci o Univerzitu třetího věku (U3V) na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) možnost podat přihlášku ke studiu. Učinit tak lze elektronicky, telefonicky, případně osobně dle pokynů uvedených na webu univerzity. Univerzita třetího věku je určena seniorům ve starobním důchodu a zájemcům v invalidním důchodu. Nyní na U3V VŠE v Praze studuje 1 090 studentů.

Univerzita třetího věku VŠE v Praze nabízí seniorům 82 předmětů z několika oblastí. Předměty přitom nejsou svázány do oborů a je možné studovat jeden či libovolné množství předmětů. Studium je organizováno po semestrech dle harmonogramu výuky na VŠE, tj. v rozsahu 13 týdnů v zimním semestru a 13 týdnů v letním semestru. Zájemci mohou začít studovat od září či od února. V době zápisů se koná úvodní informační schůzka, na níž uchazeči získají podrobné informace o předmětech a o organizaci výuky.

Předměty se registrují vždy pouze na jeden semestr a jsou nabízeny v rámci čtyř kategorií: Společensko-vědní předměty, Jazykové předměty, Informatické předměty a Zdravotně-tělovýchovné a umělecké předměty. Kompletní výčet je k dispozici zde. Poplatek za semestr a předmět či 450 – 1800 Kč dle rozsahu a charakteru předmětu. Počet současně studovaných předmětů není omezen. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je účast v 7 týdnech výuky v prvních 12 týdnech výuky, popř. splnění dalších podmínek stanovených učiteli. Na konci semestru studenti obdrží osvědčení o absolvování jednotlivých předmětů.

Již tradičně převládá největší zájem o předměty Dějiny umění, Mezinárodní politika a diplomacie, Cestovní ruch, Pohyb v prevenci a péči o zdraví nebo Kreslení pravou mozkovou hemisférou. Z informatických předmětů je zájem především o Digitální fotografování, Zoner Photo Studio, Střih videa, Mobilní zařízení, Facebook a Geocaching. Rozsáhlá je také jazyková výuka v malých výukových skupinách do 20 studentů (angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština).

Na základě přání studentů jsou do nabídky zařazeny také dva půldenní předměty v úterý 5. září a ve středu 6. září 2017 nazvané Jak se chovat v nebezpečí a Jak jednat v případě teroristického útoku. Novými celosemestrálními předměty jsou např. Italská literatura, Dějiny filmu a předmět Hudba, filmy a videa na internetu. Na Jižním Městě budou nově vyučovány předměty Základy amatérské fotografie a Využití Raspberry Pi v domácnosti.

Více informací o registraci na Univerzitu třetího věku, jejím průběhu a poplatcích za studium naleznete zde.