Studenti z VŠE získali studentskou cenu „Mladý delfín 2016“

12. června
2017

Ve čtvrtek dne 18. 5. 2017 byly vyhlášeny výsledky 12. ročníku soutěže „Marketér roku“, jejíž součástí je tradičně studentská kategorie pro studenty vysokých škol „Mladý delfín 2016“. V pátém ročníku studentské soutěže zvítězil tým z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Tématem studentské soutěže bylo: „Jak komunikovat značku Made in Czechia ve vybraném regionu světa“. Úkolem studentských týmů bylo vypracování komunikační strategie českých výrobků pro zvolený geografický segment světového trhu. Komunikační strategie měla zahrnovat specifikaci silných stránek českých výrobců, analýzu cílového trhu, návrh komunikačních kanálů, originální použití nástrojů marketingové komunikace, návrh kreativního řešení včetně vizualizace, fáze komunikační kampaně a rámcový rozpočet. 

Vítězný tým z VŠE ve složení: Lucie Kloboučníková, Ivana Dvořáková, Eliška Farářová, který se dělil o první místo s týmem z UTB ze Zlína, zpracoval projekt na téma: Jak komunikovat značku Made in Czechia v Beneluxu“. 

Diplom dále obdržel další tým z VŠE ve složení: Jitka Davidová, Anastasia Kobzareva a Elizaveta Shkiria. Uvedený tým zpracoval svůj projekt na téma „Jak komunikovat značku Made in Czechia v Rusku“. 

Vítězné týmy získaly ocenění Studentskou cenu – Mladý delfín včetně věcné ceny a zajištění mediální publicity. Projekty posuzovala porota složená z marketingových odborníků z oblasti teorie i praxe pod vedením její předsedkyně doc. Ing. Olgy Juráškové, Ph.D. z UTB Zlín. Výsledky soutěže budou prezentovány v odborném časopise Marketing a komunikace, který vydává Česká marketingová společnost, na www stránkách ČMS a v médiích podporujících soutěž Marketér roku.

Oba studentské týmy z VŠE zpracovaly svůj soutěžní projekt v rámci vedlejší specializace 2KK – Komerční komunikace. 

Více zde