Bývalý prezident Buddy Systemu VŠE přispěl k uzavření spolupráce mezi školou a Hewlett Packard Enterprise

21. června
2017

Jednatel společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) Ing. Lukáš Najman, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., a děkan Fakulty podnikohospodářské VŠE (FPH) prof. Ing. Ivan Nový, CSc., dnes podepsali Smlouvu o partnerské spolupráci.

Největší ekonomická univerzita v ČR tak dnes spojila své jméno se společností Hewlett Packard Enterprise. Nadnárodní společností zabývající se komplexním řešením IT infrastruktury.

Díky partnerství se studentům přiblíží informace o kariérních možnostech v HPE. Společnost HPE do svého týmu přijímá čerstvé absolventy, kteří nastupují do dvouletého uceleného graduate programu. V něm prochází jednotlivými úrovněmi školení, získávají znalosti a zkušenosti v oblasti obchodu.

Hlavní část partnerské smlouvy se bude realizovat prostřednictvím spolupráce HPE a Fakulty podnikohospodářské. HPE se stává hlavním partnerem programu Honors Academia. Dále se budou odborníci z HPE se také budou podílet na výuce vedlejší specializace Sales Management FPH.

Ing. Vít Berger s rektorkou VŠE prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc. Tisková zpráva ZDE.

K uzavření smlouvy přispěla iniciativa absolventa VŠE Ing. Víta Bergera, který během studií vykonával funkci prezidenta sekce ESN VŠE Praha Buddy System. Vít vystudoval obor Mezinárodní obchod a nyní pracuje na pozici Commercial Account Manager v Hewlett Packard Enterprise. Mluvili jsme s ním o zkušenostech z Buddy Systemu i o práci v korporátu.

Vítáme vás zpátky na půdě VŠE. Jaký je to pocit?

Vracet se jako absolvent, reprezentant výborné společnosti a uzavírat partnerství mezi VŠE a českou pobočkou Hewlett Packard Enterprise je skvělé.

Kromě studia jste byl i aktivním členem, později prezidentem studentského klubu Budddy System. Co vám tato zkušenost dala do života a co byste vzkázal studentům, kteří zvažují, že se stanou „buddíkem“?

Studenti by se určitě měli přihlásit! Je to skvělá příležitost, jak si najít kamarády, vystoupit z řady, z anonymity a něco se naučit. V neposlední řadě jsou to zážitky, na které vzpomínám doteď.

Do jakých zemí jste se díky Buddy Systemu dostal?

Díky Buddy Systemu a dalším projektům, na kterých spolupracuje, jsem navštívil Vietnam, Izrael, Turecko, Švédsko, Švýcarsko. Byly to skvělé projekty, které mi daly hodně zkušeností a rozšířily tak zvaný network, což si myslím je v současném světě, který se stává menší a menší důležité. Obecně kontakty, které jsem získal jak na VŠE, tak na mezinárodních projektech jsou velmi přínosné.

Jak vám Buddy Systém pomohl při hledání práce?

Během studií jsem zvažoval dvě možnosti. Buď jít na brigádu na recepci do hotelu, dělat nějakou administrativní práci nebo dělat něco v rámci dobrovolnictví zadarmo. Nakonec jsem šel do Buddy Systemu, který čítá stovku členů a dostal jsem se k mnohem zajímavější práci a projektům, než na nějaké brigádě. Během roku jsme měli opravdu hodně projektů, člověk se mohl zapojit do různých týmů a sbírat různé typy zkušeností. Také to člověku otevřelo více obzory, naučil se „proaktivitě“, která ho naplňovala a získal zmiňovaný network. Například na moji současnou pozici v HPE jsem se dostal přes absolventku z Buddy Systemu, která ji nabídla v rámci naší Buddy System skupiny. Přihlásil jsem se a práci získal.

Na jaké pozici tedy v HPE pracujete?

Na pozici Commercial Account Managera. To znamená, že spravuji portfolio zákazníků, se kterými řešíme jejich IT infrastrukturní řešení. HPE můžu každému jen doporučit. Je to skvělá příležitost jak získat první obchodní zkušenosti. Je to společnost, která je schopná a ochotná vám v tom hodně pomoci. Neočekává se, že absolvent VŠE bude mít IT znalosti. Ta firma to ví, ona vám poskytne řadu školení, na začátku projdete intenzivním onboardingem, kde vás všechno naučí a zároveň získáte mnoho profesionálních obchodních školení, které si menší firmy nemohou dovolit. I celý dvouletý graduate program je napěchovaný školeními, která jsou rozdělená do úrovní a člověk tak rozvíjí svůj potenciál.

Jste velmi aktivní člověk se zkušenostmi z mezinárodního prostředí. Jste v práci spokojený i z tohoto hlediska?

Hned na začátku jsem hledal práci v mezinárodní společnosti. Po konzultaci s kamarády jsem došel k tomu, že chci zkusit IT společnost a opravdu to naplnilo má očekávání, protože jejich přístup k zaměstnancům je skvělý. Z tohoto hlediska jsem spokojený a v Praze mám kolegy z více než 30 zemí. Setkávání se s lidmi z různých kultur člověka hodně obohatí a otevře, což je v kontextu současného světového dění stále důležitější.

Vraťme se ještě k vašemu studiu. Doporučil byste VŠE svým známým?

VŠE je určitě top byznys škola v České republice. Nevybral bych si jinou a můžu říct, že VŠE se hodně mění k lepšímu. Když srovnám programy a výuku na začátku a na konci mého studia, tak tam vidím významný posun k modernizaci výuky. Inklinuje více k západnímu stylu vzdělávání. Známkování se stále více řeší projekty a nějakou prací, než testy abcd. Jejich výsledky mohou být částečně o náhodě, ale když člověk zpracuje během semestru projekt se spolužáky a pak ho musí prezentovat zástupcům firmy, tak to je něco, co je hmatatelné, má význam a studenty to obohatí.