Jmenování profesorů v Karolinu

23. června
2017

V pátek 23. června 2017 proběhlo slavnostní předání jmenovacích dekretů novým profesorům vysokých škol v historických prostorách Karolina. Dekret převzali prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. z Fakulty podnikohospodářské a prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. z Národohospodářské fakulty. Po slavnostním předání dekretů byl k projevu jménem všech nově jmenovaných profesorů vyzván profesor Jiří Hnilica.

Jmenovací dekrety podepsané prezidentem republiky a kontrasignované předsedou vlády předal 74 osobně přítomným z celkem 86 nově jmenovaných profesorů ministr školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Jmenování bylo první oficiální akcí profesora Štecha, který je členem Vědecké rady VŠE, ve funkci ministra. Ve svém projevu pan ministr slíbil, že se zasadí o navýšení rozpočtu vysokých škol.

Na návrh Vědecké rady VŠE byly ještě jmenovány pro obor Finance prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., která působí na Mendelové univerzitě v Brně, a pro obor Hospodářská politika prof. Ing. Erika Pastoráková, Ph.D. z Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Všichni profesoři byli jmenováni s účinností od 19. června 2017. Jiří Hnilica byl jmenován profesorem pro obor Podniková ekonomika a management, Zdeněk Chytil pro obor Ekonomie. Oba nově jmenovaní profesoři zastávají na VŠE významné akademické funkce. Profesor Hnilica je prorektorem pro mezinárodní vztahy a informační systémy a vykonává i funkci vedoucího Katedry strategie na Fakultě podnikohospodářské. Profesor Chytil je proděkanem pro zahraniční vztahy Národohospodářské fakulty.

Oběma srdečně blahopřejeme!