Společné zasedání francouzské konference rektorů (CPU) a ČKR na VŠE

7. září
2017

V pátek 8. září 2017 se na VŠE uskuteční setkání předsednictva CPU se zástupci České konference rektorů v rámci Akčního plánu francouzsko-českého strategického partnerství pro období 2014-2018 podepsaného premiéry obou zemí. Návštěva je organizována ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v Praze.

Univerzitní spolupráce mezi Francií a Českou republikou je mimořádně intenzivní. V roce 2016 bylo na studijní pobyt na některou z francouzských univerzit vysláno celkem 993 českých studentů veřejných vysokých škol (VVŠ) a na české VVŠ bylo přijato 1 444 studentů z Francie. Intenzivní jsou i učitelské výměny. V roce 2015 vyjelo do Francie 815 českých pedagogů a veřejné vysoké školy hostily 289 francouzských profesorů.

VŠE má s Francií nadstandardní vztahy již proto, že zde od roku 1990 působí Francouzsko-český institut řízení (IFTG), který nabízí program MBA ve spolupráci s Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon, School of Management. Rektor Université Jean Moulin Lyon 3 prof. Jacques Comby je členem předsednictva CPU a zodpovídá zde za mezinárodní vztahy. Rektorka VŠE prof. Hana Machková je nositelkou nejvyššího francouzského státního vyznamenání (řádu Čestné legie) a je i ředitelkou IFTG od samého prvopočátku. Proto bylo logické, že se setkání rektorů obou zemí uskuteční právě na půdě VŠE.

Za ČKR se jednání zúčastní zástupci 12 univerzit: AMU, AVU, ČZU, Masarykovy univerzity, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice, Univerzity Karlovy, UTB, VŠE, VŠCHT, VŠUP a ZČU. Hlavní prezentace budou mít tři místopředsedové ČKR doc. Jan Hančil (AMU), doc. Mikuláš Bek (Masarykova univerzita) a prof. Karel Melzoch (VŠCHT).

Francouzská delegace bude vedena předsedou CPU prof. Gillesem Rousselem (Université de Marne la Vallée). Dalšími hosty VŠE budou rektoři z následující univerzit: Université Paris Nanterre, Université de Picardie – Jules Verne, Université Charles de Gaulle (Lille 3), COMUE Lyon, Université Jean Moulin (Lyon 3), COMUE héSam, Université de Bretagne Occidentale, Université de Nantes, Université de Nîmes a CPU Bruxelles (emeritní rektor Université de Créteil).

Vzhledem k tomu, že ve Francii probíhá velká reforma vysokého školství a v České republice je právě uváděna do praxe novela zákona o vysokých školách, budou mít obě reprezentace řadu námětů k výměně zkušeností i bohaté diskuzi.

Po skončení jednání jsou rektoři pozváni na recepci na Francouzské velvyslanectví, kde budou přijati velvyslancem panem Rolandem Galaraghuem.