VŠE prošla v létě 2017 další řadou rekonstrukcí

7. září
2017

V průběhu letních měsíců 2017 prošel areál VŠE na Žižkově další řadou rekonstrukcí. Renovována byla Likešova aula v přízemí Nové budovy. Ta čítá 250 míst, přičemž ve všech úrovních posluchárny byly instalovány elektrické zásuvky a došlo k zjednodušení průchodu středním sektorem.

Další významnou změnu prodělaly v létě prostory knihovny. Přibyly separátní místnosti pro skupinovou práci studentů, zároveň došlo k lepšímu koncepčnímu rozložení pracovních míst ve studovně pro klidnější práci studentů. Přidány byly také relaxační zóny. Běžný provoz v prostorách zrekonstruované knihovny je předběžně plánován od 16. října 2017, bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách CIKS.

V současné chvíli je navíc dokončována rozsáhlá rekonstrukce zázemí menzy, kterou provozuje společnost AVGastro, s.r.o. Vedle provedených stavebních úprav proběhla také kompletní výměna technologie ve varně.

V přízemí atria Rajské budovy na místě bývalé prodejny Nakladatelství zároveň vzniká nová počítačová učebna a kanceláře Rozvojového a poradenského centra.