Týden pro vzdělanost představí studentské organizace na VŠE

28. září
2017

Týden pro vzdělanost, který vyhlásila Česká konference rektorů (ČKR), se uskuteční od 2. do 6. října. V rámci tohoto týdne proběhne ve dnech 2. – 3. října slavnostní zahájení akademického roku a zasedání ČKR v Liberci. 

Na VŠE je Týden pro vzdělanost symbolicky zahájen již ve čtvrtek 28. září studentským open-air festivalem VŠEFEST, který se koná v areálu kolejí Jarov. Následně se ve čtvrtek 5. října v Atriu Rajské budovy uskuteční Den studentských organizací. V pátek 6. října proběhne od 11 do 13 hodin v Likešově aule Akademické plénum neboli shromáždění akademické obce.

Den studentských organizací, který se koná ve čtvrtek 5. října od 10 do 16 hodin, představí studentské spolky působící na VŠE. Hlavním cílem je poskytnout potenciálním zájemcům, zejména studentům prvního ročníku, všechny potřebné informace přímo od zástupců příslušných organizací.

V současné době působí na Vysoké škole ekonomické v Praze více než 40 studentských organizací všeho druhu. Jejich oblast zájmu je různorodá, od klubů zabývajících se cestováním a pomocí při výměnných pobytech, zlepšováním mluveného projevu a dalších dovedností nebo sportem a uměním.

Den studentských organizací je určen studentům, kteří chtějí své znalosti načerpané během výuky začít rozvíjet ještě jako studující. V průběhu celého dne budou zájemci o mimoškolní aktivity seznámeni se studentskými aktivitami, které realizují dobrovolné studentské organizace. Součástí těchto prezentací budou i konzultace se zástupci klubů, kde se zájemci dozví více o programu a zaměření konkrétních spolků.