Prof. Jaroslava Durčáková jmenována Emeritní profesorkou Vysoké školy ekonomické v Praze

17. října
2017

V úterý 17. října na zasedání Kolegia rektorky obdržela prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., čestný titul Emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze. Návrh na udělení čestného titulu předložila Fakulta financí a účetnictví.

Schválen a projednán byl na vědecké radě Fakulty financí a účetnictví dne 31. května 2017. Vědecká rada VŠE návrh na udělení čestného titulu projednala a schválila dne 6. června 2017, a to s účinností od 1. července 2017.

Prof. Jaroslava Durčáková se od počátku své pedagogické kariéry odborně zaměřovala zejména na problematiku mezinárodních financí a devizových kurzů. Připravila několik kvalitních předmětů v anglickém jazyce, organizovala programy zapojení zahraničních hostujících profesorů do pedagogického procesu na Vysoké škole ekonomické v Praze a výrazně přispěla k zorganizování velkého počtu odborných stáží akademických pracovníků VŠE, a to vesměs na renomovaných evropských a amerických univerzitách.

Prof. Durčáková sehrála klíčovou roli při vybudování mezinárodního vzdělávacího projektu CEMS Master a měla rozhodující podíl na tom, že VŠE byla v devadesátých letech přijata do mezinárodních ekonomických či manažerských sítí prestižních evropských či světových univerzit. Od roku 1990 prof. Durčáková úspěšně vykonávala řadu významných akademických pozic a funkcí na Vysoké škole ekonomické v Praze, mimo jiné jako vedoucí Katedry měnové teorie a politiky Fakulty financí a účetnictví, proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty financí a účetnictví, prorektorka pro zahraniční spolupráci a v letech 2000 – 2006 jako rektorka VŠE.

Rovněž se podílela na postupné modernizaci výukových metod na VŠE. Z pozice rektorky iniciovala zavedení systému ECTS, který umožňuje nejen mobilitu studentů, ale především zjednodušuje uznávání jejich studijních výsledků na zahraničních partnerských univerzitách.

K udělení čestného titulu paní profesorce srdečně blahopřejeme!