Knihovna VŠE na Žižkově prošla v létě významnou rekonstrukcí

17. října
2017

Během léta byla zrekonstruována knihovna na Žižkově Centra informačních a knihovnických služeb (CIKS). Cílem rekonstrukce bylo rozčlenit knihovnu na více různě zaměřených zón, od klidných míst pro soustředěné studium přes prostory pro týmovou práci až po odpočinkové zóny. Nejvýraznější změnou je úprava výpůjčního prostoru a změna uspořádání studoven.

Prostor pro půjčování a vracení knih je nově vizuálně více otevřený. Kromě knih objednaných ze skladu si u téhož pultu můžete půjčovat i krátkodobé výpůjčky ze studovny. V přední části je také více počítačů určených pro uživatele. Stejně jako před rekonstrukcí jsou ve veřejně přístupném prostoru i ve studovnách k dispozici kopírky a tiskárny pro síťový tisk.

Za vstupem do studoven je prostor pro četbu denního tisku a prohlížení knižních novinek. V levé části jsou k dispozici knižní a běžný stolní skener. Studijní místa jsou rozmístěná tak, aby poskytovala co nejvíce klidu na studium. Knižní fond studovny je uspořádán přehledněji. Kromě samostatných sbírek, jakými jsou např. publikace OECD, ILO, Světové banky atd., je fond řazen tematicky od začátku levé části studovny. V zadní části jsou samostatně řazené jazykové učebnice a slovníky. Samostatný vyhrazený prostor je věnován také časopiseckému fondu. Studijní místa jsou nejen u stolů, ale i v několika tzv. odpočinkových zónách, z nichž jedna je právě u časopisů. V zadní části studovny jsme přidali 3 skupinové studovny a nechybí ani počítačová studovna. Většina studijních míst je opatřena elektrickými zásuvkami.

Hned za vstupem do knihovny je nově prostor pro odpočinek s automatem na kávu. Tato odpočinková zóna bude rozšířena ještě o možnost posezení na terase s výhledem na náměstí W. Churchilla. Šatnové skříňky, které jsou umístěné hned proti vchodu do knihovny, fungují na mince a jsou samoobslužné.

Provozní doba knihovny

pondělí 9:00–19:00
úterý 8:00–19:00
středa 8:00–19:00
čtvrtek 8:00–19:00
pátek 8:00–18:00

Webové stránky knihovny: https://knihovna.vse.cz

Zrekonstruovanou knihovnu jsme otevřeli pro uživatele v pondělí 16. 10. 2017. Věříme, že se v nově zrekonstruované knihovně budete cítit dobře a že vám bude sloužit jako klidný prostor pro vaše studium.