Zemřel prof. Václav Riedlbauch

3. listopadu
2017

Dnes ráno 3. 11. 2017 zemřel po ročním boji se zákeřnou chorobou Prof. Václav Riedlbauch, hudební skladatel, pedagog, kulturní manažer, profesor VŠE a ředitel Nadace Bohuslava Martinů.

VÁCLAV RIEDLBAUCH (1. 4. 1947 – 3. 11. 2017), mimořádná osobnost české kultury

Po absolutoriu Pražské konzervatoře (1968) a studia skladby na Akademii múzických umění v Praze u Václava Dobiáše (1973) pedagogicky působil na Pražské konzervatoři, posléze na katedře skladby Hudební a taneční fakulty AMU, kterou letech 1990–2004 vedl.

Je autorem řady komorních a orchestrálních skladeb, jeho celovečerní balet Macbeth se na Nové scéně Národního divadla hrál od roku 1984 po šest sezón. Václav Riedlbauch obdržel řadu ocenění ve skladatelských soutěžích a v roce 2000 mu Evropská unie umění udělila Evropskou cenu Gustava Mahlera za vynikající výsledky v oboru hudby.

Vedle své tvůrčí a pedagogické činnosti se Václav Riedlbauch zabýval hudebním a divadelním managementem, kulturní politikou v oblasti kreativní kultury, mezinárodní kulturní spoluprací a kulturní diplomacií. V této oblasti dlouhodobě působil v řadě funkcí, mj. jako umělecký šéf Opery Národního divadla, programový ředitel Paláce kultury, šéfproducent nakladatelství Panton a ředitel České filharmonie (2001–2009), byl iniciátorem přehlídky soudobé evropské tvorby Pražské premiéry, zaměřené a prezentaci tvorby současných českých a evropských skladatelů.

Václav Riedlbauch byl členem Správní rady Nadace Bohuslava Martinů, dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, stálé soutěžní komise Pražského jara a předsedou Akademického senátu VŠE. Působil v expertním týmu pro koncepci Národního divadla, Správní a Umělecké radě festivalu Pražské jaro, Správní radě Nadace Leoše Janáčka, předsedal výboru Festivalu Brno a v letech 2009-2010 zastával funkci ministra kultury ČR ve Fischerově vládě.

Václav Riedlbauch věnoval mnoho své energie popularizaci vědy, historie a kultury ve všech jejích projevech také na Vysoké škole ekonomické v Praze jako iniciátor výuky oboru Arts management.

Čest jeho památce!

Poslední rozloučení s panem profesorem Riedlbauchem se koná v pondělí 13. 11. 2017 ve 13 hodin ve Strašnicích.