ESOP 2017: Slavnostní setkání oceněných studentů s vedením školy

23. listopadu
2017

Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2017 se uskutečnilo ve Vencovského klubu na VŠE. Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací, ať už seminárních, tak i bakalářských a diplomových.

Na úvod promluvila rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc. Ve svém proslovu ocenila aktivitu studentů a doktorandů a zdůraznila význam vědecké činnosti pro prestiž VŠE.

Rektorka VŠE prof. Machková předala diplomy za umístění v soutěži „Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia“. Oceněny byly tři publikace.

Prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., pak vyzval přítomné děkany, proděkanku a proděkany k předání diplomů a Sborníku ESOP studentům jejich fakult za seminární a bakalářské práce oceněné v soutěži ESOP 2017.

Ve speciálním vydání vědeckého sborníku ESOP vydaném v nakladatelství Oeconomica jsou v digitální verzi zveřejněny všechny oceněné seminární i bakalářské práce. V tištěné formě jsou publikovány pouze abstrakty oceněných prací.

Kompletní fotogalerie ze setkání