VŠE má tři nové docenty

27. listopadu
2017

V úterý 21. listopadu předala rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., na Vědecké radě jmenovací dekrety třem novým docentům.

doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.
Ústav ekonomie a podnikové ekonomiky, Moravská vysoká škola Olomouc, prorektorka pro vědu, výzkum a rozvoj

Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů“ na VR Fakulty financí a účetnictví dne 31. května 2017. Byla jmenována docentkou pro obor Finance s účinností od 1. července 2017.

Ing. Alexander Klein, M.A., Ph.D.
pedagogicko-výzkumný pracovník, University of Kent

Ing. Alexander Klein, M.A., Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Spatial Inequalities in Long-Run: Perspectives of Economic History and Historical National Accounts“ na VR Národohospodářské fakulty VŠE dne 18. října 2017. Byl jmenován docentem pro obor Ekonomie s účinností od 1. prosince 2017.

Mgr. Radek Tahal, Ph.D.
Katedra marketingu FPH VŠE

Mgr. Radek Tahal, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Loajalita zákazníků a budování věrnostních programů“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 25. října 2017. Byl jmenován docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. prosince 2017.