Cena rektora VŠE za prestižní publikace 2017

29. listopadu
2017

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková, CSc., ocenila dne 21. listopadu 2017 autory vítězných prací Cenou rektora VŠE za prestižní publikace.

Ceny rektorka uděluje ve třech kategoriích. Během zasedání Vědecké rady VŠE byly předány diplomy za kategorii Prestižní publikace – knižní publikace:

1. místo
Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. – Národohospodářská fakulta
Economic Literacy and Money Illusion, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2017, ISBN 978-1-138-23557-1

2. místo
prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. – Fakulta financí a účetnictví
Credit Risk Management – Pricing, Measurement, and Modeling, Springer, Heidelberg, Německo, 2017, ISBN 978-3-319-49799-0

3. místo
Ing. Ondřej Machek, Ph.D. – Fakulta podnikohospodářská   
Rodinné firmy, Nakladatelství C. H. Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-638-8   

a Prestižní publikace – článek:

1. místo
doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D., RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. (UK), Ing. Karel Šafr (VŠE) – Národohospodářská fakulta
Theory and reality of the EU´s rural development policy application in the context of territorial cohesion perspective – The case of the Czech Republic in the long-term period of 2004 – 2013, Elsevier, Land Use Policy, 2017, ISSN 0264-8377

2. místo
Ing. Petr Houdek, Ph.D. – Fakulta podnikohospodářská 
Puppet Master: Possible Influence of the Parasite Toxoplasma gondii on managers and Employees, Academy of Management – Academy of Management Perspectives, 2017, ISSN 1558-9080

3. místo
Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D., Ing. Mgr. Marek Vranka – Fakulta podnikohospodářská   
If It´s Difficult to Pronounce, It Might Not Be Risky: The Effect of Fluency on Judgment of Risk Does Not Generalize to New Stimuli, Psychological Science, 2017, ISSN 0956-7976   

Ceny rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia:

1. místo
Ing. Stanislav Martínek, MBA – Fakulta mezinárodních vztahů
Sovereign wealth funds – Driving growth of the nuclear power sector, Elsevier Energy Strategy Review, 2017, ISSN 2211-467X

2. místo
Ing. Ondřej Dvouletý, MSc. – Fakulta podnikohospodářská 
Determinants of Nordic entrepreneurship, Journal of Small Business and Enterprise Development, 2017, ISSN 1462-6004

3. místo
Ing. Milan Fičura – Fakulta financí a účetnictví
Estimating Stochastic Volatility and Jumps Using High-Frequency Data and Bayesian Methods, Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance, 2016, ISSN 0015-1920  

byly předány na slavnostním setkání v rámci soutěže ESOP 14. listopadu 2017.

Fotogalerie