Ohlédnutí za CEMS Annual Events 2017

6. prosince
2017

Ve dnech 26. 11. – 1. 12. 2017 se v Sydney uskutečnilo tradiční zasedání globální aliance CEMS, tzv. ”CEMS Annual Events“. Každý rok je vybrána jedna z 30 partnerských univerzit, která bude CEMS Annual Events hostit. V letošním roce to byla The University of Sydney.

Během letošního 29. zasedání se setkali členové CEMS komunity – absolventi CEMS univerzit a jejich příbuzní, vedení aliance, akademičtí pracovníci, firemní zástupci a alumni. Za VŠE program CEMS reprezentovali: prof. Ing. Ivan Nový, CSc. (děkan Fakulty podnikohospodářské, na které je CEMS program vyučován), prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. (prorektor pro zahraniční vztahy a informační systémy, člen CEMS Výkonného výboru), Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. (akademický ředitel programu) a Ing. Klára Vítečková (koordinátorka programu, vztahy s firemními partnery).

Na výročním zasedání jsou schvalována všechna důležitá rozhodnutí, např. rozpočet, přijetí nových členských univerzit a korporátních partnerů. Program se skládal z meetingů pro konkrétní pozice v rámci CEMS Aliance – Executive Board Meeting, Academic Directors Meeting, Language Committee Meeting, Student Board Meeting, Programme Managers Meeting či Communication Directors Meeting.

Letošní rok byl pro naši univerzitu velice úspěšný –  VŠE obdržela dvě ocenění. Studentská organizace CEMS Club Prague vyhrála soutěž o nejlepší CEMS Club v rámci 30 universit, které jsou členy CEMS aliance. CEMS kluby jsou studentské organizace, které jsou aktivní na všech 30 školách v rámci CEMS aliance. Jejich úkolem je podporovat networking mezi studenty programu, podporovat akce firemních partnerů pro studenty, zvyšovat povědomí o tomto programu na lokální úrovni a zapojovat studenty do reálných projektů.

Gratulace patří také absolventovi Tomáši Laboutkovi, který vyhrál CEMS Alumni of the Year 2017 v kategorii Young Leader a osobně si v Sydney ocenění přebral. Poprvé v historii tohoto ocenění reprezentovali program CEMS na VŠE dva kandidáti v obou kategoriích – Petr Šmíd byl nominován jako Senior Leader.

Vyvrcholením CEMS Annual Events je vždy graduace studentů, která se konala v International Convention Centre (ICC) v Darling Harbour. Z téměř 1300 studentů, kteří v nedávné době ukončili studium, jich v Sydney graduovalo téměř 300. VŠE reprezentovalo 14 studentů z 33, kteří ukončili studium.

Máte-li zájem, můžete shlédnout fotogalerii.

V příštích letech se budou CEMS Annual Events konat na následujících univerzitách:

  • 2018 – Malta
  • 2019 – WU Vienna
  • 2020 – KUBS Korea
  • 2021 – CBS Copenhagen
  • 2022 – EAESP São Paulo

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

Magisterský program CEMS MIM/International Management je vyučován v anglickém jazyce na Fakultě podnikohospodářské. Program se dlouhodobě umísťuje na předních místech v rankingu dle Financial Times (9. místo v roce 2017) a The Economist (rovněž 9. místo v roce 2017). Uzávěrka přihlášek pro rok 2018/2019 je 28. 2. 2018.