Přednáška pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka

30. dubna
2008

V rámci předmětu „Český a československý politický systém“ katedry politologie, který vede prof. PhDr. Jan Rataj, CSc., se 29. 4. 2008 uskutečnila přednáška pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka, předního českého odborníka na nejnovější vojenské dějiny ČSR a ČR zejména v období let 1914-1956. Kromě studentů již zmíněného předmětu se jí mohli zúčastnit všichni, kteří se zajímají o problematiku ČR a ČSR odboje.

Přednáška se věnovala tématu "Český válečný prožitek a československý odboj z pohledu soudobého výzkumu". Přednášku začal E. Stehlík úvahou nad rokem 1938 a snadnou kapitulací ČSR, která podle něj nebyla z vůle armády, ale politická. Nebylo to ovšem tak, že by se samostatnost ztrácela bez jediného výstřelu, na některých místech se útvary odboje a armáda snažily bojovat. Český odboj byl vystaven mnoha problémům. Jedním z nich byla i nemožnost získat zbraně, neboť německá armáda disponovala seznamy, podle kterých kontrolovala počty zbraní přebírané od české armády.

E. Stehlík se dále ve své přednášce věnoval osobě říšského protektora Heydricha a jeho bestiálnímu příchodu do Protektorátu, kde během půl roku popravil 500 lidí. Přednášející taktéž vyjádřil přesvědčení, že atentát na Heydricha přišel z rozhodnutí armády a odboje. Díky tomuto významnému činu se Češi zařadili na první místo v odboji proti fašistickému Německu. Tento čin nepřispěl jen k růstu národní hrdosti, ale měl i následný negativní dopad v podobě odplatného masakru v Lidicích a Ležácích. Na základě těchto událostí odvolala Francie a Velká Británie své podpisy pod Mnichovskou dohodou. Zbytek přednášky se pak Stehlík věnoval právě událostem v Lidicích, neboť se této tématice dlouhodobě věnuje.

Po přednášce následovala krátká diskuze a v zaplněné místnosti na sebe dotazy nenechaly dlouho čekat. Týkaly se především již zmíněného atentátu a jeho tragických následků. E.Stehlík studentům připomenul, jak významný a hrdinský čin to byl, a že se neuskutečnil z podnětu Velká Británie, jak o tom mnohé zdroje píší.

Přednáška a následná diskuse byly velmi zajímavé a přínosné, nejen samotným obsahem, ale také možností vyslechnout si osobní názory předního historika a odborníka na soudobé vojenské dějiny. Vzhledem k tomu, že se přednáška konala v rámci výuky, jediným negativem se stal nedostatek času.

Pplk. PhDr. Eduard Stehlík absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor ruština – dějepis a od r. 1989 působí jako vojenský historik ve Vojenském historickém ústavu v Praze, v současnosti na pozici zástupce ředitele. Je autorem řady publikací a odborně se věnuje především nejnovějším vojenským dějinám ČSR a ČR zejména v období let 1914-1956. Jeho kniha "Lidice – příběh české vsi" získala v roce 2004 v soutěži "Gloria musaealis" vyhlašované Ministerstvem kultury ČR a Asociací muzeí a galerií hlavní cenu v kategorii Muzejní publikace. V letech 1998-2003 Eduard Stehlík působil také jako vysokoškolský pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Připravila:
Ing. Dáša Smetanková
Katedra politologie
smed02@vse.cz