Nová celoškolská zasedací místnost

25. dubna
2008

V úterý 22. dubna 2008 byla uvedena do provozu nová celoškolská zasedací místnost, tzv. zasedací místnost rektora, která bude sloužit k pořádání vědeckých rad, kolegií, zasedání Akademického senátu a dalších aktivit školy.

Zasedací místnost byla otevřena rektorem VŠE v Praze prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., který – za účasti dalších členů vedení školy, děkanů fakult a ředitelů celoškolských pracovišť – při příležitosti Kolegia rektora symbolicky přestřihl slavnostní pásku.

Odpoledne se v zasedací místnosti konalo zasedání rozšířené Kolejní rady. Výstavba moderních prostor, které poskytují kvalitní zázemí pro celoškolská pracoviště i fakulty, trvala méně než rok. Prostory budou využívány k pracovním zasedáním orgánů školy a fakult, k přijímání zahraničních delegací a významně přispějí k důstojné reprezentaci Vysoké školy ekonomické v Praze.