Životní jubileum bývalého rektora VŠE profesora Věňka Šilhána

27. února
2007

Prof. Ing. Věněk Šilhán, CSc. oslavil dne 12. února 2007 významné životní jubileum. Na Vysoké škole ekonomické v Praze profesně působil v letech 1957 – 1970 a v letech 1990 – 1992.

V roce 1957 nastoupil ing. Věněk Šilhán, CSc. na katedru ekonomiky a průmyslu a ve svých 31 letech byl v roce 1958 jmenován prorektorem pro vědecko badatelskou činnost. Funkci prorektora vykonával čtyři roky. Od roku 1965 až do svého vynuceného odchodu v roce 1970 byl ředitelem Ústavu ekonomiky průmyslu a stavebnictví VŠE v Praze. V září 1966 byl jmenován profesorem pro obor ekonomika průmyslu.

Profesor Šilhán byl významným představitelem Pražského jara. V srpnu 1968 řídil tzv. Vysočanský sjezd jako první zastupující tajemník Alexandra Dubčeka, který byl spolu s dalšími představiteli KSČ odvlečen do Sovětského svazu a internován v Moskvě.

V období normalizace byla prof. Šilhánovi dána v roce 1970 Vysokou školou ekonomickou výpověď za "narušování socialistického společenského řádu". V 70. letech pracoval jako bagrista, čerpař, montér a pracovník bytového družstva a stal se jednou z hlavních osobností disentu. V roce 1977 podepsal Chartu 77 (jeho žena Libuše Šilhánová byla mluvčí Charty v roce 1987).

Profesor Věněk Šilhán byl jedním ze sedmnácti signatářů výzvy Občanského fóra. 1. ledna 1990 se vrátil na půdu Vysoké školy ekonomické v Praze a v únoru 1990 byl jmenován rektorem VŠE v Praze. Tuto funkci vykonával do 31. ledna 1991. Od června 1990 zastával i funkci místopředsedy Sněmovny lidu Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Po ukončení svých aktivit na Vysoké škole ekonomické v Praze se profesor Šilhán stal předsedou představenstva akciové společnosti Preciosa a od roku 1995 je předsedou správní rady Nadace Preciosa.