Medaile Aloise Rašína panu profesoru Jiřímu Kostovi

1. března
2007

Vědecká rada Vysoké školy ekonomické v Praze udělila na svém slavnostním zasedání dne 27. 2. 2007 medaili Aloise Rašína významnému českému ekonomovi, prof. Dr. Ing. Jiřímu Kostovi, DrSc.Jiří Kosta (nar. 2. 10. 1921) je mezinárodně uznávanou vědeckou osobností s bohatou publikační činností v zahraničí. Je rovněž mimořádným člověkem, který mnohokrát v životě prokázal svoji obdivuhodnou osobní statečnost.

V druhé polovině 50. a počátkem 60. let 20. století vyučoval ekonomii a podnikové hospodářství na pražských středních školách. Pedagogicky působil také po svém nástupu do Ekonomického ústavu ČSAV v roce 1962. Na počátku 60. let byl členem reformního týmu Oty Šika. Dále se aktivně zúčastnil společensko-vědního výzkumu v týmu Radovana Richty, jehož výsledky byly v roce 1969 publikovány v knize „Civilizace na rozcestí“ a vzbudily mimořádnou pozornost nejen v Československu, ale i v zahraničí. Po sovětské okupaci Československa odešel do exilu, kde se jeho hlavním výzkumným zájmem se stala kritická analýza tzv. příkazových ekonomik sovětského typu. K ekonomické teorii přivedl mnoho studentů v zahraničí, kde se věnoval srovnávacímu výzkumu ekonomických systémů, především na Goethe Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Po roce 1989 se ve své staré vlasti aktivně účastnil diskuse o transformaci československé a později české ekonomiky.

Profesor Kosta byl na ocenění navržen Národohospodářskou fakultou.

Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc.
Prorektorka pro vědu a výzkum