Winston Econ Art 2008 – festival studentské kreativity

10. června
2008

Štáb pracovníků a sympatizantů Grafické a multimediální laboratoře (GML) uspořádal 18. 6. 2008 v Nové aule VŠE festival studentské kreativity Winston Econ Art 2008. Výsledky nominačního večera naleznete zde. Sestřih záznamu z akce a nominované i vítězné studentské práce budou umístěny na webu GML.

Mezi nominovanými i vítěznými autory se objevili nejen studenti VŠE, ale i frekventanti Univerzity třetího věku (U3V). Soutěž Winston Econ Art 2008 prezentovala VŠE z netradičního pohledu, představila budoucí ekonomy i studenty seniory jako kreativní a nadané tvůrce multimediálních výstupů.

Soutěž vznikla z iniciativy Grafické a multimediální laboratoře (GML), kterou provozuje Audiovizuální oddělení Výpočetního centra VŠE a odborně garantuje Katedra systémové analýzy Fakulty informatiky a statistiky. GML díky svému kvalitnímu technickému vybavení umožňuje studentům získat zkušenosti s fotografií, grafikou a dalšími prostředky vizuální komunikace. Soutěže Winston Econ Art 2008 se tak zúčastnili absolventi kurzů, které GML organizuje.

V roce 2007 prošlo individuální výukou 225 studentů F4, 40 studentů F3, 70 studentů U3V a bylo realizováno 23 týmových projektů. Studenti pracují i na reálných zadáních pro ekonomickou praxi. V GML  bylo od 1. 2. 2007 v rámci výuky předmětů F4 a F3 natočeno 27 krátkých filmů. Některé byly koncipovány jako upoutávky na činnost útvarů VŠE (studium na VŠE, reklama na F2, U3V, F4, Nakladatelství Oeconomica).

Ukázka nejnovějšího filmu (natočeno speciální technologií time-laps) zde: www.vimeo.com/1118812

Pracovníci GML realizují i audiovizuální podporu některých dalších výukových projektů a zajišťují také grafické práce pro potřeby VŠE (např. grafické návrhy a výrobu upoutávek, ceny děkanů, jmenovací listy, specifické diplomy k medailím, apod.).

Více informací o GML a kurzech naleznete na: gml.vse.cz

Nominované filmy jsou na: www.stream.cz/?search_text=winston&a=search&type=report&type2=all (klíčové slovo: Winston)

Další fotografie z akce jsou na: gml.vse.cz/?p=121

DSC_6035-1.jpg

DSC_4640-1.jpg

DSC_4678-2.jpg