VŠE získala mezinárodní uznání

18. června
2008

EDUNIVERSAL je celosvětový projekt francouzské konzultantské firmy SMBG, která se specializuje na problematiku vysokého školství. Projekt je odpovědí na rostoucí internacionalizaci vzdělávání a představuje především informační základnu v rámci srovnání jednoho tisíce nejlepších ekonomických škol na celém světě.

Studentům umožňuje vybrat si kvalitní školu dle oblasti zájmu a finančních možností, firmám poskytuje vodítko při rozhodování, na kterých školách najdou nejlepší spolupracovníky, a univerzitám samotným může pomoci přilákat nové zahraniční studenty či vyučující.

Výběr tisíce škol zařazených do hodnocení provádí Mezinárodní vědecký výbor složený z nezávislých expertů, reprezentujících devět geografických akademických zón, do kterých jsou školy rozděleny (Afrika, střední Asie, východní Evropa, Eurasie a Střední východ, Dálný východ, Latinská Amerika, Severní Amerika, Oceánie a západní Evropa).

Mezi kritéria hodnocení patřily např. mezinárodní vliv a pověst školy, kvalita výukových programů, kvalita vyučujících, ocenění získaná školou, akreditace školy na celostátní i mezinárodní úrovni, výsledky v důležitých žebříčcích či účast v různých mezinárodních sdruženích a organizacích. Výsledkem je symbolické udělení tzv. palmových listů (škola může získat maximálně 5 palem). Ty představují úroveň mezinárodního vlivu každé školy a dávají představu o umístění školy v rámci oficiálního srovnání jak v rámci jednotlivé země, tak v dané geografické oblasti a v neposlední řadě i na mezinárodní úrovni.

5 palmových listů Universal Influence
4 palmové listy International Influence
3 palmové listy Strong Regional Influence
2 palmové listy Strong Local Influence and/or with privileged continental links
1 palmové listy National Influence

VŠE v tomto hodnocení získala všech pět palmových listů, což ji řadí mezi "univerzální ekonomické školy s významným mezinárodním vlivem".

Školy hodnotí nejen Mezinárodní vědecký výbor ale také zástupci ostatních škol zařazených do tohoto oficiálního srovnání. V tomto systému hodnocení dosáhla VŠE "míry doporučení" (Recommendation Rate) ve výši 423 promile, a umístila se tak na prvním místě mezi školami, které nabízejí manažerské studijní programy v ČR.

Podobného ocenění se dostalo i řadě zahraničních partnerských škol VŠE, např. Wirtschaftsuniversität Wien (Rakousko), Université Catholique de Louvain (Belgie), Copenhagen Business School (Dánsko), Helsinki School of Economics (Finsko), HEC Paris, ESCP-EAP, E. M. Lyon, Sciences PO Paris (Francie), Universita Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano (Itálie), RSM Erasmus University, Tilburg University (Nizozemí), ESADE Barcelona (Španělsko), Stockholm School of Economics (Švédsko), Universität St. Gallen (Švýcarsko), London School of Economics (Velká Británie), McGill University (Kanada), ITESM – EGADE (Mexiko), Hong Kong University of Science and Technology, Seoul National University (Jižní Korea) a dalším.

 

Více informací o výsledcích projektu EDUNIVERSAL naleznete na: www.eduniversal.com.