Za profesorem Antonínem BRŮŽKEM

19. června
2008

VŠE v Praze s lítostí oznamuje, že dne 13. června 2008 zemřel bývalý rektor VŠE prof. Ing. Antonín Brůžek, DrSc.

Profesor Brůžek věnoval více než 50 let svého života kariéře vysokoškolského pedagoga. Od roku 1957 do roku 1985 působil na ČVUT a od roku 1985 na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1985 – 1990 zastával funkci rektora a posléze působil na Fakultě mezinárodních vztahů, Katedře světové ekonomiky.

Ve své pedagogické i vědecko-výzkumné práci se prof. Ing. Antonín Brůžek, DrSc. dlouhodobě zabýval mezinárodním měnovým systémem s hlavním zaměřením na problematiku Evropské ekonomické a měnové unie. Aktivně se zapojoval do oblasti mezinárodní spolupráce, přednášel pro zahraniční studenty v anglickém jazyce problematiku transformace české ekonomiky, vystoupil na mnoha mezinárodních konferencích a v letech 1999-2006 byl nositelem projektu Jean Monet Evropské komise. Prof. Brůžek se věnoval výchově mladých vědeckých pracovníků a byl školitelem řady doktorandů. Poslední monografii "Evropská měnová integrace a Česká republika" vydal v roce 2007.

Poslední rozloučení s profesorem Brůžkem se koná ve čtvrtek 19. června 2008 ve 13,15 v obřadní síni krematoria v Praze-Motole.

Čest jeho památce!