Nové vedení Ekonomické univerzity Bratislava na VŠE

5. března
2007

Na pozvání rektora VŠE v Praze přijela na dvoudenní návštěvu školy delegace nového vedení EU Bratislava. Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. byl prezidentem Slovenské republiky jmenován do funkce rektora EU Bratislava 1. února 2007.

Nové vedení univerzity bude pracovat ve složení:

  • Doc. Ing. Ferdinand Daňo, CSc.- I. prorektor a prorektor pro vzdělávání
  • Prof. Ing. Dagmar Lesáková, CSc. – prorektorka pro vědu a doktorandské studium
  • Doc. Ing. Ľubomír Strieška, CSc. – prorektor pro rozvoj univerzity
  • Doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc. – prorektorka pro zahraniční vztahy
  • Doc. Ing. Ivan Brezina, CSc. – prorektor pro informatizaci a styk s veřejností
  • Ing. Mária Dziurová – kvestorka

Cílem setkání, které proběhlo ve dnech 2. a 3. 2007, bylo – kromě výměny zkušeností – i prohloubení spolupráce zejména v oblasti výměn učitelů a v oblasti vědy a výzkumu.

Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Prorektorka pro zahraniční vztahy a PR