Vencovského aula

1. září
2008

Největší posluchárna Vysoké školy ekonomické v Praze ponese od nového akademického roku jméno významného českého ekonoma a dlouholetého pedagoga VŠE, prof.JUDr. Františka Vencovského.

Kolegium rektora i vědecká rada VŠE jednoznačně podpořily návrh vedení školy na pojmenování velkých poslucháren podle významných osobností, které na VŠE v Praze působily a přispěly k rozvoji ekonomické vědy. Jako první byla přejmenována Nová aula, v jejímž předsálí byla 28. května 2008 slavnostně odhalena pamětní deska prof. JUDr. Františka Vencovského. Autorem pamětní desky je známý akademický sochař Otakar Marcin. Dalším projektem je přejmenování tzv. Staré auly, které je plánováno na polovinu listopadu. Stará aula ponese jméno prof. Ing. Jiřího Likeše, DrSc., který patřil mezi nejvýznamnější české matematické statistiky a byl prvním děkanem Fakulty informatiky a statistiky.

Prof. JUDr. František Vencovský (12. 1. 1923 – 5. 7. 2006) byl významným českým národohospodářem a historikem v oblasti dějin ekonomického myšlení, bankovnictví a měnové teorie a politiky. Prof. Vencovský působil na VŠE v Praze od roku 1993, kdy se stal členem Katedry měnové teorie a politiky Fakulty financí a účetnictví. Za svou činnost získal prof. Vencovský řadu ocenění, např. medaili Za zásluhy II. stupně, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské a v oblasti vědy, která mu jako vůbec prvnímu ekonomovi v historii byla udělena prezidentem republiky Václavem Klausem v roce 2003. Vysokou školou ekonomickou v Praze byla prof. Vencovskému v roce 2003 udělena Medaile Aloise Rašína. V roce 2004 se prof. Vencovský stal laureátem Ceny České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos českému ekonomickému myšlení.

Výstavku, která připomíná osobnost prof. Vencovského, je možno shlédnout v předsálí auly.