Mezinárodní studentské organizace při VŠE

8. září
2008

Studium na Vysoké škole ekonomické v Praze provází řada aktivit, mezi něž patří i aktivity poboček mezinárodních studentských organizací. Jsou to především AIESEC Praha, ESN VŠE Praha – Buddy System, AEGEE a Oikos Praha.

 

 

Činnost studentských organizací přispívá k prohloubení mezinárodní dimenze studia, pomáhá budovat kontakty se zahraničními univerzitami a studenty i dobré jméno školy v zahraničí. Začátek školního roku je pro ně příležitostí k získání nových členů, spolupracovníků či sympatizantů.

 

 

AIESEC Praha

AIESEC Praha je součástí největší mezinárodní studentské organizace AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales), která v současnosti rozvíjí své aktivity v cca 100 zemích světa. Jedná se o celosvětovou, nepolitickou, nezávislou, neziskovou organizaci, která je vedena studenty a absolventy vysokých škol. Svým členům poskytuje praktické vzdělání, nabízí zahraniční praxe a možnost zapojit se do mezinárodních diskusí. Pražská pobočka byla založena v roce 1966 a dnes patří k nejvýznamnějším pobočkám na světě. Díky projektům AIESEC Praha má každoročně kolem 50 českých a 30 zahraničních studentů a čerstvých absolventů možnost vyjet na zahraniční odbornou stáž. Výběrové řízení pro zájemce o zahraniční stáže bylo právě zahájeno. Více informací získáte přímo na webové stránce http://aiesec.cz/praha/.

ESN VŠE Praha - Buddy  System

ESN VŠE Praha – Buddy System je členem mezinárodní studentské organizace ESN (Erasmus Student Network), která působí ve 32 především evropských zemích. Cílem této neziskové organizace je podpora mobilit studentů vysokých škol, a to na základě principu "studenti pomáhají studentům". Buddy System nabízí studentům možnost stát se tzv. "buddiekem", a pomoci tak některému ze zahraničních studentů, kteří přijíždějí na VŠE, s problémy během prvních týdnů v Praze – především s překonáváním jazykových bariér, orientací v Praze a na univerzitě a s administrativními z áležitostmi spojenými s jejich příjezdem a pobytem. Aktivnější studenti mají možnost stát se přímo členy Buddy Systemu, a podílet se tak na jeho organizaci. Od 5. do 7. 9. 2008 proběhlo v Praze (částečně také na VŠE) první setkání prezidentů národních úrovní ESN. Bližší informace o Buddy Systemu na VŠE naleznete na buddy5.vse.cz.

AEGEE Praha je součástí evropského studentského fóra AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l\’Europe), které v současnosti sdružuje studenty ze 43 evropských zemí. Jedná se o neziskovou, nepolitickou organizaci, mezi jejíž cíle patří podpora jednotné Evropy bez předsudků, úsilí o vytvoření otevřené a tolerantní společnosti i podpora demokracie, lidských práv, tolerance, přeshraniční spolupráce, mobility a evropské dimenze ve vzdělávání. K dosažení těchto cílů AEGEE organizuje tzv. Action Days, Case Study Trips, konference, semináře a jiné podobné projekty, letní univerzity a tréninky dovedností. Více o organizaci AEGEE se dozvíte na www.aegee-praha.cz.

Oikos Praha

Oikos Praha (Sdružení pro trvale udržitelnou ekonomii a management) je pobočkou další mezinárodní studentské organizace působící na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. Jedná se o Oikos International, Students for Sustainable Economics and Management, která působí v 16 zemích celého světa. Občanské sdružení Oikos Praha se stalo roku 1998 jednou z pěti zakladatelských poboček mezinárodní centrály. Cílem sdružení je doplňovat vzdělání studentů v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, tak aby při rozhodování ve svém budoucím povolání kladli dostatečný důraz na ekologické a sociální aspekty. Oikos pořádá večerní přednášky a diskuse, jednodenní, víkendové nebo týdenní akce mimo Prahu i konference či workshopy v zahraničních pobočkách. Členství v Oikos je zcela neformální. Více o sdružení Oikos hledejte na webové stránce http://www.oikos-praha.org/.