Kultura na VŠE

16. září
2008

Studium na Vysoké škole ekonomické v Praze neznamená jen účast na přednáškách a seminářích. Studenti mají také řadu příležitostí ke kulturnímu vyžití. V rámci školy působí mimo jiné pěvecký sbor, komorní orchestr, taneční soubor, filmový klub a divadelní spolek.

Musica Oeconomica Pragensis | sbor.vse.cz

Smíšený pěvecký sbor Musica Oeconomica Pragensis vznikl v roce 2001. V současné době má již téměř 50 členů. Sbor získal řadu cen na prestižních mezinárodních soutěžích a přehlídkách. V jeho repertoáru nechybí vedle klasické hudby ani lidové a vánoční skladby.

Komorní orchestr VŠE | orchestrvse.cz

Komorní orchestr VŠE vznikl společně se smíšeným pěveckým sborem v roce 2001. Orchestr má přibližně 40 členů a hraje hudbu klasickou i romantickou, jako například díla J. S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, A. Dvořáka, R. Wagnera, G. Faurého, F. Poulence, D. D. Šostakoviče či I. Stravinského. V roce 2006 vydal Komorní orchestr VŠE své první CD. Zkoušky orchestru se konají každou středu od 19:30 v předsálí Vencovského auly.

Folklorní soubor Gaudeamus | www.gaudeamus-folklor.cz

Soubor Gaudeamus působí na české folklorní scéně již od roku 1949. Jeho členy jsou studenti a absolventi VŠE i dalších pražských vysokých škol. Soubor tvoří taneční a pěvecká skupina. Zkoušky probíhají pravidelně každé úterý v 19.30 hodin a ve čtvrtek v 19.00 hodin v tělocvičně základní školy na náměstí Jiřího z Lobkovic. Soubor aktuálně hledá nové členy.

Filmový klub VŠE | www.filmacek.net

Filmový klub VŠE pravidelně pořádá projekce novější i starší filmové produkce ve Staré aule. Promítání často doplňují diskuze.

Divadelní soubor „S Bojkou v zádech“ | sbojkou.googlepages.com

Divadelní spolek vznikl v roce 2005. Vůbec první nastudovanou hrou byla Dívčí válka z pera Františka Ringo Čecha. Novinkou v repertoáru souboru je klasická hra od O. Wilda „Jak je důležité míti Filipa“.

Tradičními se staly rovněž tzv. „salony VŠE“. V prostorách Rajské budovy jsou v jejich rámci organizovány výstavy výtvarného umění a doprovodná kulturní vystoupení. Zatím posledním „salonem“ byla výstava obrazů Radka Petříčka a plastik Petra Holuba.

VŠE spolupracuje také s mezinárodním hudebním festivalem Pražské jaro. V květnu se na půdě školy uskutečnil jeden z řady jeho koncertů. Na listopad je plánován rovněž koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Nekonvenční žižkovský podzim. Plánován je i koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.