VŠE bude mít sportovní halu

23. září
2008

Studenti a zaměstnanci Vysoké školy ekonomické v Praze budou mít k dispozici víceúčelovou sportovní halu. Vznikne v areálu na Třebešíně do konce roku 2009.

Výstavba sportovního zařízení bude zahájena v průběhu října 2008. Projekt počítá s plochou, na které bude možné umístit současně tři volejbalová nebo basketbalová hřiště, hřiště na házenou, florbal, sálový fotbal a další sporty. Vybudována zde bude rovněž umělá horolezecká stěna a sál se zázemím pro rehabilitační cvičení. V objektu bude umístěna také technologie pro nafukovací tenisovou halu. Ta bude v zimním období propojena s hlavní budovou.

VŠE je jediná z pražských univerzit, která doposud neměla odpovídající sportovní zařízení a pro sportovní činnost si musela prostory pronajímat. „Této investici předchází mnohaleté úsilí,“ říká ředitel Centra tělesné výchovy a sportu Mgr. Miloš Pádivý. „Bylo třeba získat vhodný pozemek pro výstavbu haly, odkoupit tenisový areál od Magistrátu hlavního města Prahy, získat souhlas příslušné městské části a potřebné finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ dodává.

Areál na Třebešíně je situován mezi školou a studentskými kolejemi na Jarově. Výstavbou haly se současný tenisový areál změní na sportovní komplex. VŠE tak získá kvalitní sportovní zázemí, a to zejména pro zajištění výuky tělesné výchovy. „Zásadně se také změní podmínky pro sportovní reprezentaci školy a zájmovou sportovní činnost studentů i zaměstnanců školy,“ říká Mgr. Miloš Pádivý. „Hala umožní širší účast školních družstev na aktivitách České asociace univerzitního sportu a sportovních svazů ČSTV. Zároveň umožní pořádání a spolupráci při vrcholných sportovních soutěžích v rámci sportovních svazů či Asociace univerzitního sportu,“ dodává.