Mezinárodní konference „Integrační perspektivy řízení výkonnosti“

8. října
2008

Ve dnech 10. – 12. září 2008 se na VŠE uskutečnil již 4. ročník konference věnované otázkám řízení výkonnosti a jeho informační podpory. Konferenci pořádala Katedra manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví ve spolupráci s Point Consulting a Controller-Institut.

Konference tématicky navazovala na předchozí ročníky. Před dvěma lety se věnovala otázce reaktibility systémů řízení na změny v podnikatelském prostředí, loni šlo o přenositelnost teoretických konceptů do běžné podnikové praxe. Letos byl kladen důraz na integritu podnikání ve všech směrech; o provázanost strategického, taktického i operativního řízení, o optimální využití prvků výkonového, odpovědnostního i procesního řízení a o vyladěnost organizační, plánovací, kontrolní, motivační i informační funkce manažerského účetnictví včetně jeho naturálně-věcné a hodnotové podstaty.

Na téma integrity podnikání navazovaly i další úvahy, a sice jak by měla vypadat spolupráce manažera s controllerem a zda se liší způsob řízení a měření výkonnosti v anglosaské a germánské podnikové kultuře. Kromě konference určené manažerům z podnikatelské sféry se letos prvně uskutečnilo i vědecké fórum určené vědcům z akademické obce.

Zaměření konference odpovídala i struktura řečníků. Nejznámějšími byli profesoři Wim A. Van der Stede, Klaus Möller či Zdeněk Souček, dále Karel Havlíček (Asociace malých a středních podniků ČR), Radomír Šimek (Siemens) či Radek Rmoutil (Kofola Hoop). Samostatný manažerský workshop vedl po loňském úspěchu na konferenci britský konzultant Bernard Marr. Vědecké fórum přivítalo také legendu výuky manažerského účetnictví profesora Colina Druryho a profesora Alfreda Wagenhofera.

Konference se zúčastnilo celkem 101 účastníků, převážně z České republiky. Vědecké fórum ovšem přilákalo i dvacítku akademiků z Evropy i ze zámoří (z Japonska a Kanady).

Připravil:
Ing. Jakub Stránský, CEMS MIM
Katedra manažerského účetnictví
stranja@vse.cz