Den vědy na pražských vysokých školách: Scientia Pragensis

12. prosince
2008

V pátek 21. listopadu 2008 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila akce pěti pražských vysokých škol s názvem „Scientia Pragensis“ – Den vědy na pražských vysokých školách.

Cílem akce, na které se kromě VŠE podílela Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, bylo ukázat, že vysoké školy jsou nejen vzdělávací, ale i výzkumné instituce a zároveň přiblížit vědu a vědeckou činnost na pražských univerzitách široké veřejnosti formou přednášek, diskusního klubu a prezentací konkrétních ukázek aplikace vědy.

Účastníci měli možnost vyslechnout odborné přednášky na nejrůznější témata a to přímo v podání vědců, kteří se tímto tématem dlouhodobě zabývají. Součástí akce byl diskusní klub Energetika a životní prostředí, který se věnoval aktuálním problémům. Pozornost přitahovaly i stánky jednotlivých škol, kde byly prezentovány výsledky či proces vědeckého výzkumu konkrétní univerzity.

Scientia Pragensis je unikátní projekt, jenž přesahuje hranice vědy a stává se kulturní událostí s širokým významem. Pražské vysoké školy pořádaly tuto akci již podruhé.

Akce se konala pod záštitou primátora hl. města Prahy, za finanční podpory České spořitelny, a.s. společnosti Sigma – Aldrich, Česká rafinérská, Pražská Plynárenská, a.s. a Student Agency. Mediálním partnerem byl Český rozhlas Leonardo.

Podrobné informace včetně dalších fotografií a materiálů k vybraným přednáškám najdete na webových stránkách na adrese: www.sciprag.cz.