Dny partnerských univerzit – možnosti studia v zahraničí

10. prosince
2008

Občanské sdružení ESN VŠE Praha – Buddy System společně s Oddělením zahraničních styků pořádalo Dny partnerských univerzit. Dny partnerských univerzit seznamují studenty VŠE s možnostmi studia v zahraničí prostřednictvím prezentací českých a zahraničních studentů.

Dny partnerských univerzit se uskutečnily 1.12. a 2.12. v místnosti RB 111. Během těchto dvou dní probíhaly prezentace zahraničních studentů, kteří momentálně studují na VŠE, nebo byla univerzita prezentována českým studentem, který na dané univerzitě již studoval. Po prezentaci byl také prostor na diskuzi a otázky, který studenti rádi využívali.

Tento semestr bylo přihlášeno 34 škol, nakonec se 2 prezentující nedostavili, takže bylo celkem představeno 32 partnerských univerzit VŠE. Jednalo se nejen o představení zahraniční školy, ale také se studenti dozvěděli spoustu užitečných informací o způsobu studia nebo určité zemi. Prezentovalo 26 českých studentů a 6 zahraničních studentů. Jedna z organizátorek Petra Karamonová říká: „Čeští studenti jsou celkově ochotnější se této akce účastnit a prezentovat. Zahraniční studenti o možnost prezentovat svou domovskou univerzitu velký zájem nejeví. Nicméně jsme rádi, že bylo prezentováno tolik univerzit a některé z nich byly prezentovány i dvěma studenty – jako například Richard Ivey School of Business, ITESM Mexiko nebo Hong Kong university.“

Akce je pořádána ve spolupráci s Oddělením zahraničních styků, které kontaktuje české studenty. Zahraniční studenti jsou kontaktováni Buddy Systemem. Prezentující studenti mají připravenou krátkou prezentaci a odpovídají na dotazy. Tento semestr byly Dny partnerských univerzit navíc pořádány ve spolupráci se studentskou organizací AIESEC, která na 1.12. připravila Global Village.

Historie Dnů partnerských univerzit začala v letním semestru 2006/2007, takže tento semestr byla tato dvoudenní akce pořádána již počtvrté. Dny partnerských univerzit jsou stále oblíbenější a zájem studentů roste. Odhadem se v tomto semestru přišlo na prezentace podívat asi 250 studentů, průměrně bylo na jedné prezentaci 6-8 lidí. Největší návštěvnost obecně měly univerzity z Kanady, Francie a Hong Kongu.

Více informací o Dnech partnerských univerzit naleznete na stránkách Buddy Systemu buddy.vse.cz, kde bude možné prezentace studentů o jednotlivých univerzitách i stáhnout. Dny partnerských univerzit umožňují studentům získat užitečné informace o studiu v zahraniční a zjistit jak se liší studium v zahraničí od studia na VŠE. Buddy System se na Vás v letním semestru opět bude těšit na dalších Dnech partnerských univerzit.

Více informací poskytne:
Libuše Vlachová
Public Relations Consultant
mobil: +420 775 910 730
e-mail: libuse.vlachova@buddysystem.cz