Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968

17. prosince
2008

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2008 proběhla v prostorách České národní banky v Praze mezinárodní konference Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968, kterou pořádala Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Přednášející se nevěnovali pouze historickému vývoji, ale i otázce po vnímání minulosti a významu historického vědomí v demokratické společnosti. Osmičková data charakterizují přelomy v historii střední Evropy a českého národa. Působí dodnes v politické kultuře a mentalitě Čechů v symbolické rovině, protože s sebou nesou očekávání, zklamání a zároveň národní identitu. Konference vycházela z toho, že syndrom „osmiček“ v „evropské“, „středoevropské“ české mentalitě neexistuje, ale „bojujeme“ o interpretaci událostí v letech končících na osmičky, respektive o roli českého národa v těchto zlomových bodech.

Symposium zahájil, jeho základní cíle a teze nastínil hlavní organizátor a vedoucí Katedry hospodářských dějin František Stellner. Poté přítomné pozdravil viceguvernér ČNB Mojmír Hampl. Zásadní příspěvky přednesli Georg Christoph Berger Waldenegg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), John R. Davis (Kingston University), Oliver Walton (Navy Records Society, London), Andrea Komlosy (Universität Wien), Thomas Wünsch (Universität Passau), Ivan Jakubec (Univerzita Karlova, VŠE), Martin Kovář a Jaromír Soukup (Univerzita Karlova, VŠE), Jan Oliva (Université Michel de Montaigne Bordeaux), Aleš Skřivan ml. (VŠE), Radek Soběhart (VŠE), Hannes Lachmann (Universität Passau), Pavel Szobi (VŠE).

Sborník příspěvků vyjde v roce 2009 v nakladatelství Oeconomica VŠE. Akci sponzorovali mj. Česká spořitelna, a. s. Generální partner VŠE v Praze a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.