Outreach Day – Inkubátor – Personalista V

10. ledna
2009

V úterý 13. ledna od 15.00 se v posluchárně RB 210 – v Rajské budově VŠE v Praze uskuteční veřejné zakončení předmětu „Projekty řízení lidských zdrojů“ katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské.

Inkubátor – Personalista V je zvláštní projektovou výukovou formou zaměřenou do oblasti řízení lidských zdrojů, mimořádně efektivně připravující studenty magisterského studia pro roli vysokoškolsky vzdělaného a schopného absolventa, který je s to se adekvátně uplatnit ve stále náročnější praxi.

V rámci pátého semestrálního běhu kurzu Projekty řízení lidských zdrojů vypracovávají studenti ve spolupráci s odborníky z praxe týmové projekty týkající se řízení lidských zdrojů.

Výsledky své práce tentokrát bude veřejně prezentovat a soutěžně obhajovat sedm smíšených týmů studentů a HR specialistů; panelové prezentace – rozpravy budou obohaceny následnou diskusí s auditoriem.

Připravená tématika: virtuální týmy, expatriace, work-life balance, aktivní začleňování absolventů, motivace pracovníků, atd.
Zapojené organizace-podniky – například: Baest, Citi Bank, Deloitte, JOB AIR, MPK Toys, atd.

Týmové projekty budou hodnoceny odbornou porotou, následovat bude vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších týmů. Svou účast v auditoriu přislíbila řada odborníků na HR z praxe – manažerů, ale i akademických pracovníků jiných vysokých škol.

Profesním partnerem Inkubátoru je Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů. Hlavním mediálním partnerem bude Český rozhlas.

Inkubátor-Personalista je průkopnickým produktem v koncepci outreach aktivit katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské, který zahrnuje rovněž cílené vypisování témat diplomových a dalších prací a jejich vedení, či oponenturu podnikovým vzdělávacím, výzkumným a obdobným pracím, pořádáním diskusních fór a kulatých stolů s mimořádně aktuální tématikou, přímé zapojení kvalifikovaných špičkových odborníků z firem do výuky atp.
Inkubátor se uskuteční v rámci Outreach Day, kterému bude týž den a ve stejné posluchárně předcházet 2. diskusní fórum „Zaměstnatelná budoucnost“ (od 9 h) v odborném partnerství České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a Katedry personalistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Hlavním partnerem akce je společnost Microsoft Europe a Deloitte Advisory.

K účasti a podpoře Inkubátoru jsou tímto zváni všichni zájemci z akademické obce VŠE.

Text připravil:
PhDr. Petr Beroušek
katedra personalistiky FPH
berousek@vse.cz