Zahraniční profesoři v letním semestru

24. ledna
2009

V letním semestru bude na VŠE v Praze přednášet více než třicet zahraničních hostujících profesorů z patnácti zemí v angličtině, francouzštině, němčině a ruštině. Odborná výuka v cizích jazycích umožňuje studentům nejen získat nové poznatky, ale znamená i možnost seznámit se s odlišným způsobem výuky.

Díky podpoře Rozvojového projektu MŠMT mohou všechny fakulty využít možnost začlenění zahraničních profesorů do svých studijních programů. Hostující profesoři učí akreditované kurzy převážně formou třídenní intenzivní blokové výuky. Studijní skupiny jsou mezinárodní, výuka těchto kurzů je nabízena i zahraničních studentům, kteří budou v letním semestru akademického roku 2008/2009 studovat na VŠE.

Největší nabídku odborných kurzů v cizích jazycích připravily pro své studenty Fakulta mezinárodních vztahů a Fakulta podnikohospodářská. Na Fakultě mezinárodních vztahů jsou nabízeny kurzy v angličtině a francouzštině, Fakulta podnikohospodářská nabízí kurzy v angličtině a ruštině. Některé kurzy jsou koncipovány výhradně jako oborově volitelné pro dané studijní obory, některé jsou zařazeny i do skupiny celoškolsky volitelných předmětů a mohou se do nich registrovat také studenti fakult, které v letním semestru kurzy hostujících profesorů neotevírají.

 

Seznam nabízených kurzů

 

Fotografie:

Fotografie č. 1: Studenti kurzu prof. Teuberta (Fakulta podnikohospodářská – v poslední řadě děkan prof. Veber)
Fotografie č. 2: Prof. Peter Verlegh přednáší na Fakultě mezinárodních vztahů
Fotografie č. 3: Profesor Lehtinen (Fakulta podnikohospodářská)