Nový studijní obor Arts management na VŠE

21. března
2007

Arts management byl akreditován MŠMT jako bakalářský studijní obor (přihlášky do konce března) a jako navazující magisterský studijní obor v kombinované formě.

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor:

Arts Management – tříletý bakalářský studijní obor v prezenční formě výuky

který je určený pro absolventy středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
Obor je zaměřen na získání praktických znalostí a dovedností manažerského a ekonomického typu s uplatněním v různých organizacích a institucích, které se zabývají kulturou a využitím kulturních dědictví České republiky.

Arts Management – dvouletý navazující magisterský studijní obor v kombinované formě výuky

určený pro absolventy bakalářského studia oborů zaměřených na kulturu, umění, historii, popř. architekturu, kteří předpokládají, že najdou uplatnění nebo již pracují v organizacích či institucích zabývajících se kulturou, uměním či zhodnocováním kulturního dědictví ČR.
Absolvování navazujícího magisterského studia má poskytnout zájemcům doplnění ekonomického a manažerského vzdělání a umožnit jim tak zastávat vedoucí ekonomické a manažerské funkce v oblasti kultury a využití kulturního dědictví České republiky.


Podávání přihlášek na výše uvedený bakalářský studijní obor je stanoveno do konce března a na navazující magisterský studijní obor do konce dubna letošního roku.

Bližší informace jsou uvedeny na webové adrese: http://fph.vse.cz/stane_se/arts.asp.

Autor:
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
Děkan Fakulty podnikohospodářské
Kontakt a informace:
veber@vse.cz