Hala Třebešín – základní kámen

6. března
2009

Poklepem rektora VŠE v Praze, prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc. na základní kámen byla zahájena realizace výstavby víceúčelové sportovní haly na Třebešíně.

Po mnoha letech příprav, jednání, schvalování, projektování a především shánění finančních prostředků, začínáme budovat nové sportovní zařízení, o které celé generace tělocvikářů, studentů i zaměstnanců – sportovců usilovaly. Zahájení výstavby se zúčastnila kromě zástupců vedení školy a generálního dodavatele stavby také početná skupina bývalých učitelů katedry tělesné výchovy, pro které to byl okamžik splnění jejich letitého snažení.

Stavba haly je tedy v plném běhu a každý, kdo si jde zahrát tenis do přetlakové haly nebo jde jen náhodou kolem vidí, jak každým dnem roste ze země její podoba. Dosavadní průběh výstavby ukazuje, že akce je velmi dobře připravena .

Spolupráce mezi investičním oddělením školy, budoucím uživatelem – CTVS a generálním dodavatelem stavby je velmi dobrá a předpokládaný termín kolaudace a uvedení do provozu v listopadu a prosinci tohoto roku bude dodržen.

Vysoká škola ekonomická je jediná z pražských univerzit, která dosud neměla odpovídající sportovní zázemí a sportovní činnost dosud probíhá v pronajatých prostorách po celé Praze. Realizací projektu sportovní haly škola získá kvalitní sportovní zařízení především pro zajištění výuky tělesné výchovy, které odpovídá významu a postavení VŠE. Nová hala tak doplní tenisový areál na sportovní komplex, který odpovídá současným trendům. Projekt haly počítá s plochou, na které bude možno současně umístit 3 volejbalová nebo basketbalová hřiště, hřiště na házenou, florbal, sálový fotbal a další sporty s patřičným vybavením. Dále zde bude vybudována umělá horolezecká stěna a sál se zázemím pro rehabilitační cvičení studentů a zaměstnanců se zdravotním handicapem.

V objektu bude umístěna technologie pro nafukovací tenisovou halu, která bude v zimním období s hlavní budovou propojena. Výstavba haly také zásadně změní podmínky pro sportovní reprezentaci školy a zájmovou sportovní činnost studentů i zaměstnanců školy.

Nová hala umožní širší účast školních družstev v rámci aktivit České asociace univerzitního sportu a sportovních svazů ČSTV. Zároveň umožní uspořádat či spolupracovat na vrcholných sportovních soutěžích v rámci sportovních svazů či České asociace univerzitního sportu.