Pražský studentský summit

2. dubna
2009

6. března proběhl v Obecním domě slavnostní zahajovací ceremoniál konference Pražského studentského summitu, prestižního vzdělávacího projektu v oblasti diplomacie a mezinárodních vztahů, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky.

Kromě tradičních projevů studentů středních a vysokých škol v rolích velvyslanců členských zemí OSN, NATO a Evropské unie zde zaznělo poselství generálního tajemníka NATO Jaap de Hoop Scheffera a českého ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Ten zároveň nad tímto unikátním projektem převzal záštitu. Před účastníky Summitu promluvili též další exkluzivní hosté: velvyslanec České republiky při NATO Štefan Füle, velvyslanec Nizozemského království v Praze Jan Lucas van Hoorn či Maher Nasser, ředitel Informačního servisu OSN ve Vídni.

Následující dny se mladí diplomaté v luxusních salóncích hotelu Hilton Prague ponořili do intenzivního jednání o aktuálních otázkách a výzvách mezinárodního společenství. Mezi body agendy nechyběla problematika eliminace mezinárodního terorismu či světové hospodářské krize. Hovořilo se o kontroverzním íránském jaderném programu, o případném rozšiřování členské základny NATO, diskutován byl i vztah států Evropské unie vůči nové americké administrativě Baracka Obamy. Jednání trvala až do 9. března.

Závěrečné konferenci předcházelo několik měsíců důkladné průpravy světem vrcholné diplomacie. Studenti se od listopadu minulého roku scházeli na Vysoké škole ekonomické, která je univerzitním partnerem projektu. Během pěti workshopů si prohloubili své znalosti o mezinárodní politice, seznámili se s pravidly jednání a diplomatickým protokolem, měli možnost zlepšit své rétorické a argumentační schopnosti, naučili se pracovat s širokou škálou informačních zdrojů a v neposlední řadě se zde setkali a diskutovali s řadou zajímavých hostů. Jmenujme alespoň Cyrila Svobodu, českého ministra pro místní rozvoj; Richarda W. Grabera, bývalého amerického velvyslance v Praze; Vladimíru Dvořákovou, přední českou politoložku; Erika Besta, amerického novináře žijícího v Praze; Marii Chatardovou, ředitelku Diplomatického protokolu MZV ČR; Irenu Krasnickou, ředitelku Diplomatické akademie MZV ČR; Radka Špicara, ředitele pro vnější vztahy Škoda Auto; Jana Mühlfeita, Chairmana Europe Microsoft Corporation; Michala Mejstříka, člena Národní ekonomické rady vlády a Jeana Fourneta, bývalého náměstka generálního tajemníka NATO pro veřejnou diplomacii.

Již čtvrtý ročník Pražského studentského summitu, který navazuje na více než desetiletou tradici Pražského modelu OSN, začíná 1. září 2009. Více informací naleznete na webových stránkách www.studentsummit.cz.