Nabídka navazujících magisterských oborů

8. dubna
2009

Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí zájemcům o studium široké spektrum navazujících magisterských oborů určených absolventům bakalářských studijních programů. Navazující magisterské studijní obory je možno studovat na všech šesti fakultách.

 

prij1.jpg prij1.jpg

 

Fakulta financí a účetnictví

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Pravděpodobný počet přijímaných studentů Standardní délka studia Forma studia
Navazující magisterský Finance a účetnictví Finance 100 2 roky prezenční
Účetnictví a finanční řízení podniku 100
Zdanění a daňová politika 60
Bankovnictví a pojišťovnictví 60
Finance a oceňování podniku 60
Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 60

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z ekonomie a odborného předmětu (dle zvoleného oboru).

Termín pro odevzdání přihlášky je 15. 5. 2009. Termín přijímací zkoušky je 18. 8. 2009.

Další podrobné informace naleznete zde.

Fakulta mezinárodních vztahů

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Pravděpodobný počet přijímaných studentů Standardní délka studia Forma studia
Navazující magisterský Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch 100 2 roky prezenční
Evropská integrace 100
Mezinárodní obchod 600
Mezinárodní politika a diplomacie 100
Podnikání a právo 100
Politologie Politologie 100

Přijímací zkouška se skládá ze čtyř testů, a to z ekonomie, odborného předmětu a dvou cizích jazyků.

Termín pro odevzdání přihlášky je 17. 4. 2009. Termín přijímací zkoušky je 18. 8. 2009.

Další podrobné informace naleznete zde.

Fakulta podnikohospodářská

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Pravděpodobný počet přijímaných studentů Standardní délka studia Forma studia
Navazující magisterský Ekonomika a management Podniková ekonomika a management 100 2 roky prezenční, distanční
Arts management 50 kombinovaná

Přijímací zkouška zahrnuje test z ekonomie a odborného předmětu (podnikové ekonomiky, řízení výroby, managementu, marketingu a personalistiky, logistiky a psychologie a sociologie).

Pro obor Arts management zkouška zahrnuje test z jazyka a všeobecného přehledu.

Termín pro odevzdání přihlášky je 24. 4. 2009. Termín přijímací zkoušky je 18. 8. 2009.

Další podrobné informace naleznete zde.

Fakulta informatiky a statistiky

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Pravděpodobný počet přijímaných studentů Standardní délka studia Forma studia
Navazující magisterský Aplikovaná informatika Znalostní technologie 20 2 roky prezenční
Informační management 30
Informační systémy a technologie 50
Kognitivní informatika 20
Kvantitativní metody v ekonomice Ekonometrie a operační výzkum 60
Statisticko-pojistné inženýrství 60

Pozn.: Do počtu studentů přijímaných ke studiu nejsou započteni studenti, kteří přechází z bakalářského studia Fakulty informatiky a statistiky bez přijímacích zkoušek.

 

Podmínkou pro přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky z odborného předmětu (u studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice navíc z ekonomie) ve formě písemných testů.

Termín pro odevzdání přihlášky je 30. 4. 2009. Termín přijímací zkoušky je 18. 8. 2009.

Další podrobné informace naleznete zde.

Národohospodářská fakulta

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Pravděpodobný počet přijímaných studentů Standardní délka studia Forma studia
Navazující magisterský Ekonomie a hospodářská správa Ekonomická analýza Celkem 400, na jednotlivé obory dle poptávky 2 roky prezenční
Hospodářská politika
Regionální studia
Veřejná správa
Hospodářská politika a správa Ekonomika a správa životního prostředí

Přijímací zkouška zahrnuje test z ekonomie a z odborného předmětu, které se skládají v angličtině.

Termín pro odevzdání přihlášky je 30. 4. 2009.

Další podrobné informace naleznete zde.

Fakulta managementu

Typ studijního programu Název studijního programu Název oboru (hlavní specializace) Pravděpodobný počet přijímaných studentů Standardní délka studia Forma studia
Navazující magisterský Ekonomika a management Management 110 2 roky prezenční, kombinovaná

Přijímací zkouška se skládá z testů z ekonomie a teorie managementu.

Termín pro odevzdání přihlášek je 30. 4. 2009. Termín přijímací zkoušky je 2. 7. 2009.

Další podrobné informace naleznete zde.

Kromě výše uvedených oborů nabízí VŠE i čtyři obory navazujícího magisterského studia, které probíhají v angličtině. Více informací naleznete zde.