Komisařka EU pro obchod Catherine Ashton na VŠE

11. května
2009

Dne 5.května 2009 vystoupila na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) komisařka EU pro obchod Catherine Ashton. Paní komisařka na VŠE přednášela jako host konference na téma „Obchodní politika a malé a střední podniky – na cestě k oživení“.

Konference proběhla ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade jako součást Evropského týdne malých a středních podniků. Cílem celé akce je zdůraznit význam malých a středních podniků pro oživení evropské ekonomiky a seznámit s možnostmi využití nástrojů na podporu podnikání na úrovni EU i jednotlivých členských zemí.

Konference byla zahájena úvodním slovem rektora VŠE prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., který přivítal hlavní řečníky a připomněl, že VŠE pořádá konferenci jako příspěvek k českému předsednictví EU. Vedle paní ashton2.jpgkomisařky Ashton vystoupil na konferenci také náměstek ministra průmyslu a obchodu, Ing. Martin Tlapa, MBA.

Paní komisařka ve své přednášce před zaplněnou aulou zdůraznila význam obchodu pro zmenšení následků hospodářské krize. Během tohoto období je – dle jejího názoru – důležité zabránit protekcionismu a zároveň podpořit malé a střední podniky. Dále vyzdvihla důležitost EU při podpoře spolupráce malých a středních podniků s velkými firmami. Evropské malé a střední podniky jsou v současné době významnými zaměstnavateli, ale na mezinárodních trzích jich podniká velmi málo. Proto je důležité umožnit a usnadnit přístup těchto firem na zahraniční trhy. Paní komisařka v této souvislosti také vyzdvihla potenciál vzájemného obchodu s Čínou.

ashton3.jpgJako druhý na konferenci vystoupil Ing. Martin Tlapa, který se zaměřil na nutnost liberalizace mezinárodního obchodu a boj proti protekcionismu, jehož nárůst hrozí v souvislosti s ekonomickou krizí. Pan náměstek také krátce pohovořil o důležitosti předsednictví České republiky Evropské Unii a při té příležitosti poděkoval paní komisařce za podporu během celého předsednictví.

Obě vystoupení byla následována diskuzí a otázkami z řad studentů i dalších návštěvníků konference. Do diskuze se tak zapojili např. zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu či mexické a čínské ambasády.

U příležitosti návštěvy paní komisařky Catherine Ashton v Praze jí prof. Ing. Richard Hindls, CSc. dr.h.c. udělil Pamětní medaili Vysoké školy ekonomické v Praze.

ashton4.jpg ashton5.jpg