CEMS – setkání pracovní skupiny marketing na VŠE

4. dubna
2007

CEMS (Community of European Management Schools and International Companies) je prestižním sdružením vysokých škol ekonomických ze sedmnácti evropských zemí a šedesáti velkých mezinárodních společností. Hlavním projektem CEMSu je společný magisterský studijní program Master´s in International Management.

Dne 30. 3. 2007 se na půdě VŠE v Praze uskutečnilo pravidelné zasedání pracovní skupiny Marketing. Cílem pracovních skupin (tzv. Interfaculty groups – IFG) je zejména předávání zkušeností a koordinace výuky jednotlivých manažerských disciplin.

Pracovní skupina se seznámila s projektem „Faculty Cooperation Platform„, tj s možností využívání nových webových stránek, na kterých mohou učitelé sdílet případové studie a další studijní materiály. Diskutovány byly blokové semináře, jimiž začíná magisterské studium. Zájem o účast na seminářích z oblasti marketingu je tradičně vysoký. Ve školním roce 2007/2008 se před začátkem zimního semestru budou semináře konat v Polsku, Maďarsku, Holandsku a Francii. Zúčastněné školy projevily zájem na prohloubení spolupráce v oblasti doktorského studia. První společný seminář zaměřený na metodologii disertačních prací se zaměřením na marketing se konal v Kodani na CBS a za VŠE se zúčastnil interní doktorand ing. Petr Král (FMV). Pracovní skupina byla informována o možnosti publikovat v odborném časopise EBF, který je CEMSem sponzorován, a učitelům byla nabídnuta možnost redakčních úprav anglicky psaných článků. V závěru byly diskutovány nové společná publikace „Marketing Challenges in a Diverse European Market“ a „The New European Manager„. Zasedání řídil předseda IFG Marketing prof. Josep Franch (ESADE, Španělsko).

Jednání se dále zúčastnili profesoři Bodo Schlegemilch (WU Wien, Rakousko), Anne Michaut-Denizeau (HEC Paris, Francie), Thomas Rudoph (University of St.Gallen, Švýcarsko), Isabele Schuiling (UCL, Belgie), András Bauer (Corvinius University of Budapest, Maďarsko), Elzbieta Dulinec (Warsaw School of Economics, Polsko), Mika Gabrielsson (Helsinky School of Economics, Finsko), Tore Kristensen (CBS, Dánsko), Peter Verlegh, (RSM-Erasmus University, Holansko), Susi Geiger (UCD, Irsko) a Sigurd Troye (NHH, Norsko). Za VŠE v Praze se jednání zúčastnili prof. Ing. Hana Machková, CSc., doc. Ing. Jana Přikrylová, CSc. a ing. Miroslav Karlíček.

Fotogalerie: