Evropská komise udělila VŠE ocenění „ECTS Label“ i „DS Label“

13. května
2009

Rektor VŠE v Praze obdržel písemné rozhodnutí Evropské komise o udělení dvou prestižních ocenění „ECTS Label“ a „DS Label„.

Certifikát „ECTS Label“ je udělován za správnou implementaci evropského kreditního systému ve všech bakalářských a magisterských programech. Certifikát „DS Label“ je oceněním za udílení dodatku k diplomu všem absolventům.

Cílem Evropského kreditního systému (European Credit Transfer and Accumulation System) je podpora studia na zahraničních vysokých školách. ECTS zjednodušuje uznávání a přenositelnost studijních výsledků formou kreditů (credit transfer). Je jedním z důležitých prvků Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) je vydáván v angličtině. Jedná se o přehled předmětů, které student absolvoval v rámci vysokoškolského studia, včetně dosaženého hodnocení. Tento dokument usnadňuje uznávání dosaženého vzdělání (kvalifikace) v zahraničí.

Žádost o udělení certifikátu ECTS Label pro období 2009 – 2013 podalo celkem 7 českých vysokých škol, o DS Label se ucházelo 21 vysokých škol. Do zpracování podkladů pro žádost o udělení obou certifikátů se pod vedením prorektora pro pedagogiku doc. RNDr. Felixe Koschina, CSc. zapojily všechny fakulty VŠE i oddělení zahraničních styků. Poprvé v historii se podařilo dvěma vysokým školám – VŠE v Praze a VUT Brno – získat ECTS Label. O prestiži a obtížnosti získání tohoto ocenění svědčí fakt, že dosud bylo uděleno pouze 31 evropským vysokým školám. Osvědčení o správném používání dodatku DS Label pak získalo celkem 15 českých vysokých škol.

Slavností ceremoniál, na němž rektor VŠE v Praze, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. převezme osobně obě ocenění, proběhne za účasti evropského komisaře pro výchovu, vzdělávání, kulturu a mládež Jána Figela a Odile Quintin, ředitelky Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu dne 11. června 2009 v Bruselu.