Zasedání výkonného výboru CEMS na VŠE

18. května
2009

Poprvé za dobu členství VŠE v Praze ve sdružení CEMS se ve dnech 14. a 15. května 2009 konalo zasedání výkonného výboru (Executive Board) v Praze.

Na VŠE se také poprvé jednání zúčastnily neevropské školy, díky nimž se CEMS stal v prosinci 2008 aliancí celosvětovou – The Global Aliance in Management Education.

V současné době je CEMS sdružením 23 vysokých škol, které spolupracují v řadě oblastí. Hlavním projektem je realizace společného navazujícího magisterského studijního programu (joint degree) z oblasti mezinárodního managementu.

Úkolem výkonného výboru, jehož členy jsou prorektoři, zástupci firemních partnerů, členové ústředí (CEMS office) v čele s presidentem CEMS prof. Bernardem Ramanatsoa a zástupci studentů a absolventů, je řízení a koordinace programu na členských školách a příprava strategického plánu, který je schvalován Strategickým výborem (Strategic Board) složeným z rektorů a děkanů členských škol.

V úvodu jednání vyhodnotil profesor Thomas Bieger z University St. Gallen vývoj společného studijního programu Master in International Management. Pro školní rok 2009/2010 má být do programu přijato 780 studentů. Cílem sdružení je v horizontu nejbližších let dosáhnout počtu 1000 studentů za akademický rok. Při vyhodnocení výsledků studentské ankety dosáhla VŠE velmi dobrých výsledků, žádný její kurz nemusí být vyřazen z nabídky ani reakreditován (minimální hranice ze škály 1-5 je stanovena hodnocením 3,5). Dále byl představen harmonogram evaluací jednotlivých škol pro období 2010-2015 a vyhodnocena činnost odborných pracovních skupin (CEMS Faculty Groups). Výkonný výbor jednoznačně podpořil myšlenku o nutnosti zvýraznění společenské zodpovědnosti ve výuce odborných předmětů.

Executive Board schválil většinou hlasů rozšíření CEMSu o dvě nové školy: kanadskou The Richard Ivey School of Business, University of Western Ontario a tureckou Koç University. Studenti přijatí do programu International Management v příštím školním roce tedy budou mít možnost studovat jeden semestr již ve 24 zemích.

Výkonný výbor projednal i spolupráci s korporátními partnery v obtížném období ekonomické krize. V závěru byl odsouhlasen rozpočet pro období 2009/2010 a členové výkonného výboru vyslechli prezentaci zástupců sdružení absolventů CEMS o nových projektech.

Více informací: http://cemsmim.vse.cz