Předání docentských jmenovacích dekretů

26. května
2009

Rektor VŠE v Praze, prof. Ing. Richard Hindls, CSc., předal na Vědecké radě dne 26. května 2009 jmenovací dekrety pěti novým docentům

S účinností od 1. dubna 2009 jmenuje rektor VŠE docentem pro obor ekonomie PhDr. Ing. Marka Loužka, Ph.D., odborného asistenta katedry sociologie FF UK v Praze. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma: „Metodologie ekonomie“. 

 

S účinností od 1. května 2009 jmenuje rektor VŠE docentkou pro obor účetnictví a finanční řízení Ing. Pavlu Maříkovou, CSc., odbornou asistentku katedry financí a oceňování podniku FFÚ VŠE. Ing. Pavla Maříková, CSc., obhájila habilitační práci na téma „Vzájemné vztahy výnosových metod pro oceňování podniku“.

 

S účinností od 1. května 2009 jmenuje rektor VŠE docentkou pro obor informatika Ing. Stanislavu Mildeovou, CSc., odbornou asistentku katedry systémové analýzy FIS VŠE.  Ing. Stanislava Mildeová, CSc., obhájila habilitační práci na téma „System Dynamics as a Software Support for Managers“.

 

S účinností od 1. června 2009 jmenuje rektor VŠE docentkou pro obor statistika Ing. Jitku Langhamrovou, CSc., odbornou asistentku katedry demografie FIS VŠE.  Ing. Jitka Langhamrová, CSc., obhájila habilitační práci na téma „Změny ve věkové struktuře obyvatelstva a jejich možné důsledky“.

 

S účinností od 1. června 2009 jmenuje rektor VŠE docentem pro obor informatika Ing. Otu Novotného, Ph.D., odborného asistenta katedry informačních technologií FIS VŠE. Ing. Ota Novotný, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Řízení výkonnosti podniků poskytujících ICT služby“.

docenti20090526_skupina.jpg