Hostující profesoři v zimním semestru 2009/2010

16. června
2009

S podporou Rozvojového projektu MŠMT bude VŠE pokračovat i v zimním semestru s realizací programu "Působení zahraničních akademických pracovníků na škole".

Studenti si budou moci vybrat z nabídky nejméně 24 kurzů hostujících profesorů z devíti zemí.

Hostující profesoři učí akreditované kurzy převážně formou tří nebo čtyřdenní intenzivní blokové výuky. Výuka probíhá v rámci mezinárodních studijních skupin, protože kurzy v cizích jazycích jsou nabízeny jak studentům VŠE, tak i více než 200 zahraničním studentům, kteří budou v zimním semestru akademického roku 2009/2010 studovat na VŠE na základě smluv o výměnných studijních pobytech.

Studenti si již v červnu mohou registrovat kurzy z oblasti financí, mezinárodního obchodu, managementu i např. hospodářských dějin. Většina kurzů probíhá v angličtině, ale možnost studovat v cizím jazyce mají i studenti, kteří ovládají francouzštinu, němčinu a ruštinu. Na VŠE v Praze bude v zimním semestru přednášet osm profesorů z Francie, čtyři Američané, dva Rakušané, dva profesoři z Ruské federace a z partnerských vysokých škol v Dánsku, Finsku, Itálii, Kanadě a ze Slovenska bude na VŠE přednášet v angličtině vždy jeden zástupce.

 

Seznam kurzů nabízených fakultami VŠE v Praze: zde.