Akademický rok 2008/2009 na VŠE

27. června
2009

Vysoká škola ekonomická v Praze rozvíjela v akademickém roce 2008/2009 široké spektrum aktivit. Největším mezinárodním úspěchem bylo získání certifikátů ECTS Label a DS Label, které byly VŠE pro období 2009-2013 uděleny Evropskou komisí.

Mezinárodní ocenění a rozvoj mezinárodní spolupráce

Jako první vysoká škola v České republice získala v uplynulém roce VŠE (spolu s brněnským Vysokým učením technickým) certifikát Evropské komise ECTS Label a zároveň certifikát DS Label. Oba certifikáty zvyšují prestiž školy. Potvrzují, že VŠE v Praze je důvěryhodným partnerem pro zahraniční vysokoškolské instituce. Za rozvoj internacionalizace získala škola i ocenění „1st Business School in Eastern European Zone“ v rámci projektu Eduniversal. VŠE oslavila 10. výročí svého členství v mezinárodní síti vysokých škol CEMS; v únoru 2009 úspěšně prošla evaluací (Peer Review) a v květnu 2009 uspořádala zasedání Výkonného výboru zástupců prestižních vysokých škol z 23 zemí.

V akademickém roce 2008/2009 působilo na VŠE celkem 76 zahraničních hostujících profesorů, studovali zde studenti z 52 zemí a škola spolupracovala se 107 partnerskými vysokými školami. Do zahraničí bylo vysláno 378 studentů a pro rok 2009 získala škola prostředky na podporu individuálních mobilit formou „Free movers“.

Vědecko-výzkumná činnost

Akademický rok 2008/2009 přinesl zlepšení kvalifikace pedagogického sboru. V tomto období bylo jmenováno 18 docentů a 9 profesorů. Ke studiu bylo přijato 207 studentů do doktorského studia a 69 doktorandů své studium úspěšně dokončilo. Vědecko-výzkumné týmy řešily 80 vědeckých projektů (z toho 18 mezinárodních) v celkové hodnotě 93 mil. Kč. Pro rok 2009 bylo podáno 86 návrhů projektů Grantové agentury ČR, z nichž bylo 22 přijato. Významnými akcemi, které proběhly na půdě VŠE, byly zejména Den vědy na pražských vysokých školách – Scientia Pragensis a Evropské fórum vědy a techniky Praha.

Spolupráce s praxí

Na půdě školy se konaly dva veletrhy pracovních příležitostí ŠANCE za účasti 70 firem. Možnosti osobního kontaktu se zástupci firem využilo přibližně 1 500 studentů. Absolventi VŠE měli i letos možnost vrátit se do akademického prostředí v rámci Dne s VŠE, kterého se zúčastnilo více než 1 000 bývalých studentů. Zprovozněna byla internetová stránka http://alumni.vse.cz, jež umožňuje registraci absolventů a kde je zveřejňován seznam akcí, které jsou jim přednostně určeny. Studenti i podniky mohly využívat služby Rozvojového a poradenského centra.

Služby pro studenty a učitele

Uplynulý školní rok přinesl praktické dokončení implementace nového Integrovaného studijního informačního systému (ISIS), v němž jsou přehledně popsány všechny předměty včetně požadavků na jejich absolvování. Výrazně byla inovována předmětová anketa, zejména byla zjednodušena, zkrácena a přesunuta mimo zkouškové období. Nově byla také spuštěna anketa zjišťující názory studentů na širší zázemí školy.

Rozšířeno bylo pokrytí prostor VŠE bezdrátovou sítí (Eduroam) a zasíťovány byly všechny hlavní objekty VŠE včetně kolejí. Nový server pro webhosting zvýšil kapacitu pro tvorbu webových stránek pracovišť a zrychlil služby uživatelům. Knihovna VŠE zpřístupnila nové služby, např. nabídla možnost vracet knihy do BiblioBoxu i mimo otevírací dobu a umožnila vyhledávání ve více elektronických zdrojích najednou. Nabídka stravovacích služeb byla rozšířena o dvě nové provozovny, pizzerii a zdravou výživu.

Pokračovala realizace programu revitalizace kolejí. Provedena byla kompletní rekonstrukce bloku kolejí Jarov I a bylo zde otevřeno hřiště s umělým trávníkem. V akademickém roce 2008/2009 byla také zahájena realizace výstavby víceúčelové sportovní haly na Třebešíně, která výrazným způsobem přispěje ke zlepšení sportovního života na VŠE. Přístavby probíhají u stávajícího objektu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci a dokončena byla také nástavba nad posluchárnou C pro účely programů celoživotního vzdělávání.

Studentské organizace

Na VŠE v Praze působilo v akademickém roce 2008/2009 celkem 31 studentských organizací. Řada studentských aktivit byla podpořena grantem rektora a České spořitelny, a.s., který byl oproti roku 2008 navýšen o 33%.

Studentské organizace je možné rozdělit do třech kategorií: na mezinárodní organizace, odborně zaměřené studentské organizace a na volnočasové kluby. Z mezinárodních studentských organizací mají na VŠE své zastoupení AIESEC Praha, AEGEE Praha, Buddy System, CEMS Club Prague nebo OIKOS Praha. Odborné aktivity vyvíjí široké spektrum organizací, např. Debatní klub VŠE, Ekonomický klub Mladé občanské platformy, Klub mladých logistiků, Klub mladých manažerů a Klub investorů. Volnočasové aktivity reprezentovaly tradiční studentské soubory Gaudeamus – folklorní soubor, komorní orchestr a pěvecký soubor Musica Oeconomica Pragensis. V roce 2009 nově vznikla sportovní studentská organizace Sport.VSE.cz, která zaštiťuje většinu sportovních organizací. Úspěšnými projekty byly Filmový klub VŠE, který pořádá pravidelné úterní projekce aktuálních i starších filmových snímků, divadelní soubor S bojkou v zádech, který například nastudoval hru Oscara Wilda „Jak je důležité míti Filipa“ i první ročník soutěže v malé kopané Jarov Liga, kterého se zúčastnilo 39 studentských týmů.  Na škole vycházely dva kvalitní studentské časopisy: Studentský list a Economix.

Kulturní události

Na půdě VŠE proběhla i řada kulturních událostí. V átriu Rajské budovy se konaly výstavy (např. Abeceda OSN, Kameramani fotografují, Jan Palach student VŠE), ve Vencovského aule měli studenti a zaměstnanci školy možnost navštívit koncerty vážné hudby v rámci festivalů Nekonvenční žižkovský podzim a Pražské jaro či koncert skupiny Kryštof a konal se zde i slavnostní galavečer druhého ročníku soutěže umělecky zaměřených studentů VŠE Winston Econ Art 2009.