Časopis VŠE zařazen do databáze SCOPUS

17. září
2009

Vědecký časopis Prague Economic Papers byl nově zařazen do světově uznávané databáze odborných časopisů SCOPUS. Tento recenzovaný teoretický časopis vychází čtvrtletně v anglickém jazyce.

V současné době je časopis Prague Economic Papers sledován nejen v databázi společnosti Thomson Reuters – Social Sciences Citation Index, Social Scisearch and Journal Citation Report/Social Sciences Edition, ale nyní i v databázi SCOPUS společnosti Elsevier\’s A&I. Tento časopis je rovněž uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR.

Obsahově je časopis zaměřen na publikování statí a analytických studií českých a zahraničních autorů zaměřených zejména na problematiku mezinárodního ekonomického srovnávání, na aktuální ekonomické a sociální problémy v České republice a v ostatních zemích. Články jsou určeny především zahraniční odborné veřejnosti. Analytické statě doplňují informace z vědeckého života a recenze nových ekonomických knih.

Blíže na http://www.vse.cz/pep/index.php.